Działalność

Historia
Historia
Tradycje Centralnego Ośrodka Chłodnictwa sięgają roku 1946, w którym to roku utworzono Centralne Biuro Aparatury…
Więcej
Oferta
Oferta
Projektowanie i wykonywanie instalacji, obiektów i urządzeń chłodniczych specjalnego przeznaczenia i wiele innych.
Więcej