ATP – klasyfikacja

ATP – Klasyfikacja

W umowie ATP (A – aqreement, umowa; T – transport; P- perisahble, szybko psująca się żywność) środki transportu są klasyfikowane zgodnie z ich przeznaczeniem

i wyposażeniem oraz wartością współczynnika przenikania ciepła ,,k’’.

 

Pierwsza litera oznacza rodzaj środka transportu:

I – izotermiczny

F – z mechanicznym urządzeniem chłodniczym – chłodnia

C – ogrzewany środek transportu

R – z układem chłodniczym – lodownia

B – z mechanicznym urządzeniem chłodniczo-grzewczym

 

Druga litera odpowiada za typ izolacji cieplnej:

R – izolacja wzmocniona

N – izolacja normalna

 

Trzecia litera oznacza klasę temperatur:

A÷F  –  dla chłodni

A÷D  – dla lodownia

A÷D  – dla ogrzewanych środków transportu

A÷L  – dla pojazdów z urządzeniem chłodniczym i grzewczym

 

Litera X występująca na czwartej pozycji oznacza że środek transportu wyposażony jest w zdejmowalne lub zależne urządzenie cieplne

 

Przykłady oznakowań chłodni i odpowiadające im zakresy temperatur przewozu oraz współczynniki przenikania ciepła k:

FNA – od +12°C do 0°C, k ≤ 0,7 〈W/m²K〉

FRB – od +12°C do -10°C, k ≤ 0,4 〈W/m²K〉

FRC – od +12°C do -20°C, k ≤ 0,4 〈W/m²K〉