Badania do oceny zgodności wyrobów z dyrektywami LVD i PED

Badania do oceny zgodności wyrobów z dyrektywami LVD i PED

 Badania elektryczne urządzeń (Badania objęte akredytacją PCA)

 Badania sprzętu chłodniczego do użytku domowego i podobnego (wg normy PN-EN 60335-2-24).

 • Trwałość cechowania sprzętu chłodniczego
 • Zabezpieczenie przed dostępem do części pod napięciem
 • Pobór mocy i prądu
 • Przyrost temperatury części sprzętu w normalnych warunkach pracy
 • Prąd upływu i wytrzymałość elektryczna w temp. roboczej
 • Odporność na wilgoć
 • Zabezpieczenie przed przeciążeniem transformatorów i obwodów zasilanych z transformatorów
 • Praca w warunkach nienormalnych z przeciążeniem silnika sprężarki i wentylatora oraz obwodów elektronicznych
 • Stateczność i zagrożenie mechaniczne
 • Wytrzymałość mechaniczna
 • Prawidłowość konstrukcji sprzętu chłodniczego oraz pomiar siły koniecznej do otwierania drzwi
 • Prawidłowość zastosowania przewodów wewnętrznych
 • Prawidłowość zastosowania części składowych
 • Prawidłowość przyłączenia do sieci oraz stan giętkich przewodów zewnętrznych
 • Prawidłowość zacisków przewodów zewnętrznych
 • Prawidłowość połączeń uziemiających
 • Prawidłowość zastosowania wkrętów i połączeń
 • Odstępy izolacyjne
 • Odporność na wysoką temperaturę

 

Wykonywane w COCH badania elektryczne objęte są akredytacją polskiego systemu laboratoriów badawczych (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 308), oraz licencją na stosowanie międzynarodowego znaku ILAC MRA, o wzajemnym uznawaniu raportów z badań wydawanych przez akredytowane laboratoria na całym świecie.