Certyfikacja

<strong>Certyfikacja wyrobów</strong>
Certyfikacja wyrobów
COCH jest akredytowaną jednostką certyfikującą wyroby (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 036), posiadającą system…
Więcej
<strong>Ocena zgodności CE</strong>
Ocena zgodności CE
Centralny Ośrodek Chłodnictwa "COCH" w Krakowie jest akredytowaną jednostką certyfikującą wyroby (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji…
Więcej
<strong>Rekomendacje techniczne</strong>
Rekomendacje techniczne
Rekomendacja techniczna jest dokumentem dobrowolnym wydawanym dla wyrobów, dla których nie ma zastosowania Ustawa z…
Więcej