Ocena zgodności CE

OCENA ZGODNOŚCI – CE

tel. Kom:+48 503 021 131, +48 797 129 505

tel. +48 12 6370933 wew. 212, e-mail: certyfikacja@coch.pl

 

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie jest akredytowaną jednostką certyfikującą wyroby (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 036), posiadającą system jakości spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17065.

ac036

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Sp. z o.o. – jednostka notyfikowana aktualnie w zakresie dyrektywy PED 2014/68/WE.

Nr identyfikacyjny nadany jednostce certyfikującej COCH przez Komisję Europejską – 1462

 

Zakres działania jednostki notyfikowanej

 

Grupa / grupy wyrobów Procedura oceny zgodności / moduł
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dn. 11.07.2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. z 2016, poz. 1036) – wdraża dyrektywę 2014/68/WE
Urządzenia ciśnieniowe (sprężarki chłodnicze, wymienniki ciepła chłodnicze, urządzenia chłodnicze, urządzenia klimatyzacyjne, pompy ciepła, transport chłodniczy). Zał. nr 2, cz. II – Wewnętrzna kontrola produkcji oraz nadzorowana kontrola urządzeń ciśnieniowych w losowych odstępach czasu – Moduł A2

Zał. nr 2, cz. IIIA – Badanie typu UE – typ produkcji – Moduł B

Zał. nr 2, cz. III B – Badanie typu UE – typ projektu – Moduł B

Zał. nr 2, cz. IV – Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowaną kontrolę urządzeń ciśnieniowych w losowych odstępach czasu – Moduł C2

Zał. nr 2, cz. IX – Zgodność z typem w oparciu o weryfikację urządzeń ciśnieniowych – Moduł F

 

 

Wniosek o przeprowadzenie oceny zgodności – POBIERZ