Dobra praktyka dystrybucyjna

DOBRA PRAKTYKA DYSTRYBUCYJNA

GOOD DISTRIBUTION PRACTICES (GDP)

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie jest akredytowaną jednostką certyfikującą wyroby (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 036), posiadającą system jakości spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17065.

ac036

Program certyfikacji PR-06 Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (ang. Good Distribution Practices – GDP), wdrożony w COCH, określa warunki niezbędne do uzyskania stosownego certyfikatu (EU GDP) dla środków transportu (pojazdów) przeznaczonych do przewozu i przechowywania produktów wrażliwych (produktów wrażliwych na temperaturę), w tym leków, na zgodność z wymaganiami dokumentu normatywnego WTP – 01/2015 COCH – Wymagania dotyczące Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w odniesieniu do środków transportu produktów wrażliwych transportowanych w kontrolowanej/regulowanej temperaturze.

Uzyskanie  certyfikatu (EU GDP) dla określonego typu/modelu środka transportu (pojazdu) przeznaczonego do przewozu i przechowywania produktów wrażliwych jest dostępne każdemu producentowi/dostawcy, który zapewnia stabilne warunki organizacyjno-techniczne do produkcji/dostarczania wymienionych środków transportu o określonych parametrach potwierdzonych stosownymi badaniami.

 

Certyfikat może być wydany dla środka transportu (pojazdu), który posiada aktualny certyfikat ATP i spełnia wymagania ww. dokumentu w zakresie określonym przez producenta/dostawce we wniosku o certyfikację.

 

FORMULARZ – wniosek o certyfikację

REJESTR WYDANYCH CERTYFIKATÓW – 2017

 

Szczegółowych informacji udziela Dział Certyfikacji Wyrobów COCH:

tel. +48 12 6370933 wew. 212, e-mail: certyfikacja@coch.pl