Oferta

Projektowanie i wykonywanie instalacji, obiektów i urządzeń chłodniczych specjalnego przeznaczenia:

 • tuneli zamrażalniczych
 • komór i szaf termoklimatycznych
 • laboratoryjnych zamrażarek niskotemperaturowych
 • specjalistycznych stanowisk do badań laboratoryjnych
 • agregatów chłodniczych, wymienników ciepła

Prace badawczo-rozwojowe konstrukcji aparatów:

 • wymienników ciepła płaszczowo rurowych i lamelowanych
 • agregatów skraplających i ziębiących, ze skraplaczami chłodzonymi wodą lub powietrzem

Prace studialne w zakresie:

 • optymalizacji procesów cieplnych w urządzeniach chłodniczych
 • metod i technik obliczeniowych i badawczych
 • optymalizacji metod obliczeniowych

Opinie i ekspertyzy

Opinie Badania doświadczalne i atestacja:

 • urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła
 • nadwozi izotermicznych – certyfikat ATP
 • mebli chłodniczych, domowego sprzętu chłodniczego
 • sprężarek, agregatów skraplających i chłodniczych

Metrologiczna obsługa badań laboratoryjnych:

 • analiza niepewności pomiarów
 • komputerowe wspomaganie wzorcowania
 • wzorcowanie przyrządów pomiarowych stosowanych w badaniach chłodniczych

Certyfikacja i aprobaty techniczne:

 • ocena zgodności CE
 • certyfikacja wyrobów
 • certyfikacja kompetencji zawodowych
 • aprobaty techniczne

Szkolenia personelu sektora chłodnictwa i pokrewnych, kompetencje zawodowe, zawodowe kierunkowe

Informacja naukowo-techniczna i normalizacyjna

Biblioteka techniczna

Działalność wydawnicza