F-GAZY
KLIMATYZACJA SAMOCHODOWA

F-GAZY
KLIMATYZACJA SAMOCHODOWA

Szkolenie skierowane jest do pracowników warsztatów samochodowych, które zajmują się instalowaniem konserwacją lub serwisowaniem samochodowych instalacji klimatyzacyjnych.
Miejsce szkolenia :

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie

ul. Juliusza Lea 116

30-133 Kraków

tel: 12-637-09-33 w. 292

e-mail: szkolenia@coch.pl;

Termin najbliższego szkolenia : 19-03-2019
Terminy kolejnych szkoleń :
16-04-2019
21-05-2019
Cena : 350zł netto /430,50 zł brutto / osoba
Czas trwania : 1 dzień. Uwaga! Zastrzegamy sobie prawo odwołania terminu ze względu na małą ilość osób.

Szkolenie skierowane jest do osób, które zajmują się montażem i serwisem instalacji klimatyzacji samochodowych. Szkolenie dotyczące budowy, obsługi i eksploatacji klimatyzacyjnych instalacji samochodowych ma na celu usystematyzowanie oraz poszerzenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu klimatyzacji samochodowych.

 

Przy grupach zorganizowanych istnieje możliwość dojazdu do klienta.

Ten obszar działalności reguluje:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia technicznego jednostek prowadzących szkolenia w zakresie odzysku substancji kontrolowanych oraz fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, minimalnych wymagań dotyczących wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób prowadzących szkolenia, wzoru zaświadczenia o odbytym szkoleniu i wysokości jednostkowych stawek opłat (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2137) będące aktem wykonawczym do Ustawy z dn. 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r., poz. 881).

 

Szkolenie obejmuje:

 • 3 godziny wykładów
 • 2 godziny zajęć praktycznych

 

Wykłady i zajęcia praktyczne w zakresie:

Część teoretyczna:

 • czynniki ziębnicze oraz ich wpływ na środowisko,
 • podstawy chłodnictwa: teoria chłodnictwa, obieg ziębniczy, czynniki chłodnicze stosowane w klimatyzacji pojazdów, główne elementy układu klimatyzacji,
 • podstawy klimatyzacji: podstawy klimatyzacji, cel stosowania, parametry komfortu cieplnego, wpływ klimatyzacji na zdrowie ludzkie, dobór urządzeń klimatyzacyjnych, układy klimatyzacji stosowane w pojazdach,
 • narzędzia i urządzenia stosowane w serwisowaniu samochodowych instalacji klimatyzacyjnych

 

Zajęcia praktyczne:

 • praktyczne zapoznanie się z budową klimatyzatora samochodowego,
 • budowa sprężarki chłodniczej, symulacja usterek układu chłodniczego i sposoby ich usuwania,
 • diagnostyka prawidłowej pracy klimatyzatora samochodowego,
 • czynności serwisowe: odzysk czynnika chłodniczego z układu klimatyzacji samochodowej, płukanie instalacji, opróżnianie instalacji z oleju oraz prawidłowe jej napełnianie.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 grudnia 2015r. (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2137).

 

Tok postępowania zalecany dla zainteresowanych szkoleniem:

1. Pobierz i wypełnij Formularz

2. Odeślij wypełniony formularz na adres szkolenia@coch.pl

 

Rejestr wydanych zaświadczeń.

 

Jak płacić za szkolenie?

 1. Przedpłatę dokonujemy w terminie nie później niż 3 dni przed potwierdzonym terminem szkolenia.
 2. Płatność za SZKOLENIE 430,50 zł brutto dokonujemy na konto:

 

Uwaga!

Osoby prywatne mogą zapłacić za szkolenie wyłącznie gotówką, w kasie COCH, w dniu szkolenia.

 

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Spółka z o.o.

ul. Juliusza Lea 116
30-133 Kraków

NIP: 675-000-15-38
REGON: 120714590
KRS 0000307701

Bank PEKAO S.A. ODDZIAŁ W KRAKOWIE ul. Dunajewskiego 8, 30-960 KRAKÓW
SWIFT: PKOPPLPW
IBAN: PL83 1240 4722 1111 0000 4860 6921
W tytule przelewu podać:
„Klimatyzacja sam.”, termin szkolenia, ilość osób i dane firmy

Dane kontaktowe:

Małgorzata Wąs, tel.: 797-129-505

Andrzej Chmaj, tel.: 667-600-732

e-mail: szkolenia@coch.pl