Inne badania (szczelność i wytrzymałość instalcji, sprężarki i agregaty ziębnicze, termowizja, cieplne)

INNE BADANIA

 

 

SZCZELNOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ INSTALACJI ZIĘBNICZYCH I POMP CIEPŁA

 Badania szczelności i wytrzymałości instalacji ziębniczych i pomp ciepła (wg normy PN-EN PN-EN 378-2)

  • Szczelność instalacji
  • Wytrzymałość instalacji

 

BADANIA W KOMORZE KLIMATYCZNEJ

Laboratorium wykonuje badania w komorach termo-klimatycznych

Wymiary największej komory: długość 26 m x wysokość 6 m x szerokość 4 m

Zakres temperatur: -20 … + 50°C,
Zakres wilgotności: 10 … 98 %.

 

SPRĘŻARKI I AGREGATY SKRAPLAJĄCE

 Badania sprężarek i agregatów skraplających (Badania objęte akredytacją PCA).

Badania sprężarek i agregatów skraplających (wg normy PN-EN 13771).

  • Wydajność ziębnicza
  • Moc napędowa

 

POZOSTAŁE USŁUGI

  • Usługi metrologiczne (pomiary temperatur, ciśnień, przepływu, wilgotność, stężenia CO)
  • Sprawdzanie przyrządów pomiarowych: termometrów, manometrów, przetworników ciśnienia i mocy, termografów
  • Badanie urządzeń i instalacji niskotemperaturowe
  • Testy w komorze klimatycznej -20oC do +50oC, wilgotność od 10 do 98 % (wymiary największej komory 26 x 6 x 4 m)
  • Termowizja
  • Usługi w zakresie projektowania instalacji i urządzeń chłodniczych

 

Laboratorium wykonuje również inne nietypowe badania zgodnie z ustaleniami z klientem

 

Wykonywane w COCH badania sprężarek,  agregatów skraplających, testy szczelności i wytrzymałości instalacji ziębniczych objęte są akredytacją polskiego systemu laboratoriów badawczych (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 308), oraz licencją na stosowanie międzynarodowego znaku ILAC MRA, o wzajemnym uznawaniu raportów z badań wydawanych przez akredytowane laboratoria na całym świecie.