Kontrola okresowa

Kontrola okresowa ATP

Kiedy należy przeprowadzić badanie?

 Kontrola okresowa środków transportu chłodniczego zgodnie z umową ATP wymagana jest:
– po 6 latach od daty produkcji,
– następnie co 3 lata,
– w wyjątkowych przypadkach na zlecenie odpowiedniej władzy

Jakie parametry są badane?

 Podczas badania okresowego sprawdzane jest, czy urządzenie chłodnicze jest w stanie schłodzić nadwozie bez załadunku do temperatury odpowiadającej jego klasie ATP w określonym przepisami czasie (próba skuteczności agregatu).

Sprawdzenie ma mieć formę inspekcji nadwozia izolowanego w celu ustalenia i skontrolowania następujących elementów:

–  ogólny stan izolacji termicznej i urządzenia chłodniczego

–  stan uszczelnień drzwi i otworów

–  grubości ścian i wymiary nadwozia

–  rodzaj poszycia i stan ścian (dach, ściany boczne, ścian przednia podłoga, drzwi)

–  tabliczkę producenta nadwozia i agregatu

–  poprawność działania termostatu

Na podstawie pozytywnego wyniku kontroli środek transportu może uzyskać certyfikat ATP i przedłużenie okresu eksploatacji w dotychczasowej klasie przez okres nie dłuższy niż trzy lata.

Kontrole okresowe wykonywane są przez inspektorów upoważnionych stacji badawczych.

Inspektorzy Centralnego Ośrodka Chłodnictwa COCH dysponują odpowiednim są sprzętem pomiarowym (wzorcowanym) i posiadają wymagane kwalifikacje.

 Nasi inspektorzy:

 mgr inż. Bogdan Szczepański  tel. +48 12 637 08 57

mgr inż. Leszek Bednarczyk tel. +48 12 637 08 57

mgr inż. Dorota Niedojadło tel. 667 600 635

mgr inż. Mateusz Głąb tel. 502 334 462

mgr inż. Maciej Woszczek  tel. 786 202 626

mgr inż. Andrzej Chmaj  tel. 667 600 732