Kraje

Konwencja ATP na świecie.

Lista państw, które ratyfikowały konwencję ATP,

czyli umowę o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych:

Albania

26.01.2005

Andora

14.07.2008

Arabia Saudyjska

13.01.2015

Austria

01.03.1977

Azejberdżan

08.05.2000

Belgia

01.10.1979

Białoruś

03.08.2001

Bośnia i Hercegowina

12.01.1994

Bułgaria

26.01.1978

Chorwacja

03.08.1992

Czarnogóra

23.10.2006

Czechy

02.06.1993

Dania

22.11.1976

Estonia

06.02.1998

Finlandia

15.05.1980

Francja

01.03.1971

Grecja

01.04.1992

Gruzja

30.11.1998

Hiszpania

24.04.1972

Holandia

30.11.1978

Irlandia

22.03.1988

Kazachstan

17.07.1995

Kirgistan

22.10.2012

Litwa

28.04.2000

Luksemburg

09.05.1978

Łotwa

06.02.2003

Macedonia

20.12.1999

Maroko

05.03.1981

Mołdawia

11.09.2007

Monako

24.10.2001

Niemcy

08.10.1974

Norwegia

14.07.1979

Polska

05.05.1983

Portugalia

15.08.1988

Rosja

10.09.1971

Rumunia

22.04.1999

San Marino

17.05.2016

Serbia

12.03.2001

Słowacja

28.05.1993

Słowenia

06.08.1993

Stany Zjednoczone

20.01.1983

Szwecja

13.12.1978

Tadżykistan

28.12.2011

Tunezja

03.04.2007

Turcja

21.12.2012

Ukraina

25.07.2007

Uzbekistan

11.01.1999

Węgry

04.12.1987

Włochy

30.09.1977

Wielka Brytania

05.10.1979