Badania cieplne

Badania cieplne


Pomiary temperatur, ciśnień, przepływów czynnika chłodniczego.
Rodzaje przeprowadzanych badań:

  • Pomiary temperatury, ciśnienia, przepływu czynnika chłodniczego/ziębniczego
  • Pomiary temperatury, wilgotności, prędkości powietrza
  • Badania temperatury elementów

Badania parametrów pracy instalacji chłodniczych
W diagnostyce urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zachodzi konieczność wykonania pomiarów wielkości charakterystycznych, najczęściej są to pomiary temperatur, ciśnień i przepływów czynników związanych z pracą tych układów. Istotne są również pomiary elektryczne oraz kontrola warunków klimatycznych w jakich te urządzenia pracują.
Pomiary mogą być wykorzystane m.in. do oceny efektywności energetycznej, optymalizacji oraz wykrywania stanów awaryjnych.
Laboratorium COCH dysponuje profesjonalnym sprzętem pomiarowym służącym do pomiaru w/w wielkości, są to
– manometry
– wakuometry – termometry – mierniki wilgotności
– przepływomierze (do czynników ziębniczych, wody, glikolu oraz innych mediów) – anemometry
– mierniki parametrów elektrycznych
– przyrządy do pomiaru prędkości obrotowej
– inne

Oferowane usługi (przykłady):

pomiary ciśnienia:
ssania
parowania
tłoczenia
skraplania
oleju
ssania i tłoczenia wody i glikolu w instalacjach z pompami obiegowymi

pomiary temperatury:
parowania skraplania
zasysanych par czynnika chłodniczego przed sprężarką
sprężania na króćcu tłocznym
oleju przed i za chłodnicą
wody chłodzącej przed i za chłodnicą oleju
powietrza chłodzącego przed i za skraplaczem
wody na wlocie i wylocie ze skraplacza
w przestrzeni parownika (między lamelami)
przed zaworem rozprężnym
wody lodowej przed i za agregatem

pomiary parametrów klimatycznych:
temperatura i wilgotność powietrza prędkość powietrza
ciśnienie barometryczne

pomiary wielkości elektrycznych
moc elektryczna pobierana przez sprężarki, pompy, wentylatory, agregaty i inne urządzenia
natężenie, napięcie, częstotliwość
prąd upływu, rozruchu, prąd zwarcia
moc czynna, bierna
rezystancja izolacji
kolejność faz


Kontakt:

tel. +48 12 637 08 57

Kierownik Laboratorium: mgr inż. Dorota Niedojadło +48 667 600 635

kom. +48 503 021 131 – mgr inż. Bogdan Szczepański

zobacz wszystkie rodzaje badań