Badania Mebli Chłodniczych

Badania Mebli Chłodniczych


Badania Mebli Chłodniczych

Badania mebli chłodniczych (Badania objęte akredytacją PCA).
Rodzaje przeprowadzanych badań:

 Badania mebli chłodniczych (wg normy PN-EN 23953-2).

 

  563810.ilac-MRA_RGB

Badanie mebli chłodniczych

Meble chłodnicze wg definicji zawartej w normie PN EN ISO 23953 to urządzenia oziębiane za pomocą systemów ziębniczych, umożliwiające umieszczanie w nich wychłodzonych i zamrożonych produktów spożywczych w celu ich eksponowania i przechowywania w zalecanych zakresach temperatur. W w/w normie wyróżnia się szereg rodzajów mebli chłodniczych m.in. meble chłodnicze pionowe, półpionowe, poziome (lady), meble chłodnicze zamknięte, meble przystosowane do serwowania żywności przez obsługę, samoobsługowe, wielotemperaturowe meble złożone i in. Elementy składowe mebli, które mają znaczący wpływ na poprawność ich pracy to:
– wylot powietrza : otwór przez który wypływa strumień powietrza stanowiący kurtynę powietrzną
– wlot powietrza : otwór przez który strumień powietrza stanowiący kurtynę powietrzną wpływa
ponownie do kanałów powietrznych mebla chłodniczego,
– zasłona nocna : rodzaj pokrywy nocnej w postaci zasłony, którą można zasunąć na otwór
mebla chłodniczego w celu jego zamknięcia i którą można przesuwać
automatycznie.
Meble chłodnicze są powszechnie wykorzystywane przy sprzedaży i ekspozycji żywności we wszelkiego rodzaju sklepach branży spożywczej, a liczba ich różnorodnych zastosowań ciągle rośnie. Rosnące wymagania ekologiczne i ekonomiczne, zaostrzające się przepisy, a także znaczna konkurencja międzynarodowa i krajowa wymuszają wzrost zainteresowania badaniami tych urządzeń.
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom w Centralnym Ośrodku Chłodnictwa COCH w
Krakowie opracowano procedury badawcze zgodne z normą PN-EN ISO 23953. Procedury te obejmują badania wszelkiego rodzaju mebli w normalnych warunkach ich użytkowania, ze sprężarkowymi bezpośrednimi lub pośrednimi systemami ziębienia oraz zespołami skraplającymi dołączanymi lub wbudowanymi, w tym również mebli zamkniętych, przeznaczonych do wyłączania na noc, a także wyposażonych w oświetlenie i w zasłony nocne.
Opracowane procedury określają wymagania dla następujących faz badania mebli:

● przygotowanie pomieszczenia badawczego, w tym sprawdzenie zgodności i charakterystyki pomieszczenia z wymaganiami normy,
● przygotowanie mebli do badań,
● sposób usytuowania mebla w pomieszczeniu,
● wyposażenie pomieszczenia do badań i badanego mebla w przyrządy i aparaturę pomiarową,
● rozruch mebla,
● ustalanie warunków pomiaru,
● próba temperaturowa (wraz z próbą odszraniania),
● próba kondensacji pary wodnej,
● próba zużycia energii elektrycznej,
● pomiar wydajności instalacji ziębniczej mebla.

Wymienione wyżej procedury badawcze poddano weryfikacji przeprowadzając badania różnych rodzajów mebli chłodniczych. Pozwoliły one opanować technikę pomiarową i technikę sterowania stanowiskiem pomiarowym oraz metodykę analizy działania mebli w różnych warunkach .

Wykonywane w COCH badania mebli chłodniczych objęte są akredytacją polskiego systemu laboratoriów badawczych (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 308), oraz licencją na stosowanie międzynarodowego znaku ILAC MRA, o wzajemnym uznawaniu raportów z badań wydawanych przez akredytowane laboratoria na całym świecie.


Kontakt:

tel. +48 12 637 08 57

Kierownik  Laboratorium: mgr inż. Dorota Niedojadło +48 667 600 635

kom. +48 503 021 131 – mgr inż. Bogdan Szczepański

 

zobacz wszystkie rodzaje badań