Badania w niskich temperaturach

Badania w niskich temperaturach


Badania obiegów urządzeń i instalacji ultra niskotemperaturowych.

Rodzaje przeprowadzanych badań:
  • Badanie parametrów cieplnych, moc chłodnicza, zużycie energii
  • Komplet badań do etykietowania energetycznego wyrobów
  • Badania optymalizacyjne urządzeń
  • Badania rozkładu temperatury w komorze
  • Komplet badań do oceny zgodności wyrobów z dyrektywami nowego podejścia
  • Badania bezpieczeństwa elektrycznego (znak B)
  • Próby szczelności oraz badania wytrzymałości ciśnieniowej instalacji
  • Badania porównawcze
  • Badania do ekspertyz
  • Na zlecenie klienta wykonujemy również inne testy, zgodne z dowolnym, uzgodnionym harmonogramem badań


Kontakt:

tel. +48 12 637 08 57

Kierownik  Laboratorium: mgr inż. Dorota Niedojadło +48 667 600 635

kom. +48 503 021 131 – mgr inż. Bogdan Szczepański

 

zobacz wszystkie rodzaje badań