Badania optymalizacyjne

Badania optymalizacyjne


Badania służące do optymalizacji działania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, pomp ciepła, osuszaczy powietrza oraz wyznaczania charakterystyk działania urządzeń.
Rodzaje przeprowadzanych badań:

  • Badania służące do optymalizacji działania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, pomp ciepła, osuszaczy powietrza
  • Wyznaczanie charakterystyk działania urządzeń

Urządzeniom chłodniczym, klimatyzacyjnym i pompom ciepła stawiane są bardzo wysokie wymagania techniczne takie jak:
– duża wydajność przy niskim zużyciu energii,
– wysoki poziom bezpieczeństwa użytkowania,
– niski koszt urządzenia (poszczególnych jego elementów)
– spełnienie kryteriów ekologicznych
Urządzenia powinny być projektowane z zachowaniem powyższych założeń z zachowaniem zasad dobrej praktyki inżynierskiej.
W praktyce zdarza się, że zaprojektowane urządzenie nie osiąga zakładanych parametrów, w tej sytuacji często niezbędne staje się wykonanie tzw. badań optymalizacyjnych mających na celu usprawnienie urządzenia i poprawienie parametrów jego pracy.
Centralny Ośrodek Chłodnictwa przeprowadza badania optymalizacyjne urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła mające na celu poprawę efektywności energetycznej i eliminację błędów projektowych.
Dysponujemy profesjonalnym sprzętem pomiarowym i stanowiskami badawczymi oraz wykwalifikowaną kadrą inżynierską.

Zakres prac optymalizacyjnych (przykłady):

– wybór rodzaju zaworu rozprężnego – termostatyczny/elektroniczny
– wybór usytuowania zaworu rozprężnego i jego czujników
– dobór kapilary (długość, średnica, rodzaj)
– ocena dochłodzenia w skraplaczu
– dobór parametrów zasilania (zawór i dysze) ekonomizera
– dobór napełnienia obiegu czynnikiem chłodniczym
– dobór optymalnego sterowania
– optymalizacja czasu i częstotliwości odszraniania
– dobór średnic rurociągów


Kontakt:

tel. +48 12 637 08 57

Kierownik  Laboratorium: mgr inż. Dorota Niedojadło +48 667 600 635

kom. +48 503 021 131 – mgr inż. Bogdan Szczepański

zobacz wszystkie rodzaje badań