Badania osuszaczy powietrza

Badania osuszaczy powietrza


Rodzaje przeprowadzanych badań:

 

 

Osuszacze

Osuszanie powietrza stosowane jest w wielu dziedzinach i technologiach, jako część składowa procesów klimatyzacji komfortowej i przemysłowej lub procesów technologicznych, a także jest wykorzystywane do zapobiegania korozji materiałowej, kondensacji wilgoci na powierzchniach instalacji hydraulicznych i zbrylaniu się materiałów sypkich. Osuszacze wykonywane jako urządzenia autonomiczne i przenośne nadają się szczególnie do zastosowań, w których osuszanie obiektów w ramach stałych instalacji klimatyzacyjnych jest nieopłacalne lub niemożliwe. Autonomiczne, przenośne urządzenia stosowane są głównie w technologii budownictwa do przyspieszenia procesu osuszania pomieszczeń metodą obniżania wilgotności względnej powietrza w zamkniętej przestrzeni. Urządzenia te określane są nazwą obiegową jako kondensacyjne, sprężarkowe osuszacze powietrza.
Typowy osuszacz jest składa się z następujących elementów :
– filtr powietrza wlotowego, który zatrzymuje cząstki stałe zanieczyszczające powietrze osuszane
– oziębiacz powietrza, przeznaczony do obniżania temperatury dopływającego powietrza wilgotnego do temperatury umożliwiającej wykraplanie znacznej części wilgoci.
– skraplacz, w którym następuje podgrzanie strumienia powietrza oziębionego w parowaczu, w przybliżeniu do temperatury początkowej.
– wentylator ssawny, który wymusza stały napływ powietrza z otoczenia do osuszacza i po przejściu w/w aparatów przetłacza powietrze przez perforowaną ściankę przednią osuszacza do otoczenia, przy czym pewna część strumienia powietrza przed opuszczeniem osuszacza użyta jest do chłodzenia przedziału sprężarki i zespołu elektrycznego osuszacza.
– sprężarka, która jest podstawowym elementem zamkniętego obiegu ziębniczego. Jej zadaniem jest utrzymywanie właściwych poziomów ciśnień w parowaczu (strona niskiego ciśnienia) i w skraplaczu (strona wysokiego ciśnienia) i zapewnienie wymaganego natężenia przepływu czynnika ziębniczego w obiegu.
– element rozprężny, zazwyczaj jest to kapilara, która zapewnia rozprężanie ciekłego czynnika ziębniczego o wysokim, płynącego ze skraplacza do ciśnienia parowania w oziębiaczu powietrza.

Oprócz tego obieg ziębniczy jest wyposażony w filtr-odwadniacz, którego zadaniem jest usuwanie z ciekłego czynnika ziębniczego zanieczyszczeń i wilgoci, ujawniających się podczas eksploatacji.

Centralny Ośrodek Chłodnictwa współpracuje z krajowymi producentami osuszaczy, uczestnicząc od wielu lat m.in. w pracach badawczo-rozwojowych prowadzonych przez te przedsiębiorstwa w zakresie omawianych urządzeń


Kontakt:

tel. +48 12 637 08 57

Kierownik  Laboratorium: mgr inż. Dorota Niedojadło +48 667 600 635

kom. +48 503 021 131 – mgr inż. Bogdan Szczepański

 

zobacz wszystkie rodzaje badań