Inne badania

Inne badania


Przykłady badań:
 • Badanie rozszerzalności cieplnej elementów
 • Badania retencji oleju w wymiennikach przy małych wydajnościach instalacji chłodniczych
 • Badania porównawcze parametrów urządzeń chłodniczych różnych producentów
 • Badania rozkładu temperatury w komorze
 • Badania wychładzania wody w kontenerowym zbiorniku izolowanym przy temperaturze otoczenia -30oC
 • Badania skuteczności odszraniania szyb autobusu przy temperaturze zewnętrznej -30oC
 • Badania odporności i niezawodności urządzeń przy temperaturze -30oC
 • Badania czynników chłodniczych w warunkach nadkrytycznych
 • Badania wytrzymałości ciśnieniowej instalacji
 • Badania wytrzymałości ciśnieniowej mieszków kompensacyjnych dla instalacji próżni
 • Badania eksploatacyjne stacji do obsługi instalacji klimatyzacji samochodowych
 • Badania eksploatacyjne fluidyzacyjnych tuneli zamrażalniczych
 • Badania skuteczności odszraniania
 • Inne badania w przemienno-temperaturowej komorze klimatycznej od -30oC do +50oC
 • Badania mikroklimatu w pomieszczeniach
 • Mapowanie rozkładu temperatur w komorach
 • Wzorcowanie przyrządów pomiarowych: termometry, manometry, przetworniki ciśnień i mocy

Laboratorium wykonuje również inne nietypowe badania np. w komorach termo – klimatycznych lub inne w ramach dostępnych możliwości badawczych, możliwe jest też projektowanie i wykonanie nowych stanowisk badawczych dla potrzeb konkretnych badań, zgodnie z ustaleniami z klientem.


Kontakt:

tel. +48 12 637 08 57

Kierownik  Laboratorium: mgr inż. Dorota Niedojadło +48 667 600 635

kom. +48 503 021 131 – mgr inż. Bogdan Szczepański

zobacz wszystkie rodzaje badań