Mapowanie GDP, DPD

Mapowanie GDP, DPD


ROZKŁAD TEMPERATURY / MAPOWANIE

DOBRA PRAKTYKA DYSTRYBUCYJNA (GDP)

 

Badania rozkładu temperatury wewnątrz komory lub nadwozia

Mapowanie GDP

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej dotyczącej produktów leczniczych nakłada na przedsiębiorców prowadzących obrót hurtowy tymi produktami m.in. obowiązek mapowania temperatury przestrzeni ładunkowej pojazdów przeznaczonych do przewożenia tych produktów.

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” oferuje badania rozkładu temperatur (tzw. mapowanie) wnętrza izolowanych cieplnie nadwozi z zainstalowanym agregatem chłodniczym lub chłodniczo-grzewczym, dla środków transportu jedno lub wielokomorowych, dla okresu zimowego i letniego.

Rodzaje przeprowadzanych badań:
• badania rozkładu temperatury wewnątrz nadwozia bez załadunku
• badania rozkładu temperatury wewnątrz nadwozia z załadunkiem

Na podstawie w/w badań określony zostaje rozkład temperatur (mapa temperatur) wewnątrz środka transportu wraz z identyfikacją miejsc o minimalnej i maksymalnej temperaturze oraz porównanie uzyskanych wyników pomiarów temperatury z temperaturami odczytanymi przez czujniki będące na wyposażeniu środka transportu.

Centralny Ośrodek Chłodnictwa dysponuje komorą klimatyczną zapewniającą możliwość symulacji warunków przewozu dla sezonu letniego (temperatura otoczenia +30°C) i zimowego (temperatura otoczenia -20 °C), dla środków transportu o różnych gabarytach.
Dane techniczne komory badawczej
• Wymiary geometryczne: długość 22m, wysokość 4.6m, szerokość 4m
• Zakres regulacji temperatury: od -20°C do +40°C
• Zakres regulacji wilgotności względnej: od 20% do 90%
• Zakres regulacji prędkości powietrza: od 0 m/s do 4 m/s

Możliwe badania dodatkowe:
• wpływ otwarcia drzwi na rozkład temperatur wewnątrz nadwozia,
• symulacja awarii agregatu lub zaniku zasilania,
• czas potrzebny do osiągnięcia wewnątrz nadwozia żądanej temperatury (zadanej na sterowniku)
• inne (do ustalenia ze Zleceniodawcą)


Kontakt:

tel. +48 12 637 08 57

Kierownik  Laboratorium: mgr inż. Dorota Niedojadło +48 667 600 635

kom. +48 503 021 131 – mgr inż. Bogdan Szczepański

zobacz wszystkie rodzaje badań