Badanie Pomp Ciepła PN-EN 14511 , 16147 COP , SCOP

Badanie Pomp Ciepła PN-EN 14511 , 16147 COP , SCOP


POMPY CIEPŁA

 

Badania pomp ciepła (Badania objęte akredytacją PCA)

 

Badania pomp ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym do przygotowywania ciepłej wody użytkowej (wg normy PN-EN 16147)

 • Okres nagrzewania
 • Wyznaczanie poboru mocy w stanie gotowości do pracy
 • Wyznaczanie energii użytecznej
 • Wyznaczanie wskaźnika efektywności COP
 • Zużycie energii elektrycznej
 • Wyznaczanie referencyjnej temperatury ciepłej wody i maksymalnej objętości ciepłej wody użytkowej

 Badania pomp ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym do ogrzewania pomieszczeń (wg normy PN-EN 14511)

 • Wydajność grzewcza
 • Moc pobierana elektryczna
 • Wskaźnik efektywności grzania COP

 

Badania pomp ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym typu grunt (bezpośrednie odparowanie)/woda (ziębiwo) do ogrzewania pomieszczeń (wg normy PN-EN 15879-1)

 • Wydajność grzewcza
 • Moc pobierana elektryczna
 • Wskaźnik efektywności grzania COP

 

Wykonywane w COCH badania pomp ciepła objęte są akredytacją polskiego systemu laboratoriów badawczych (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 308), oraz licencją na stosowanie międzynarodowego znaku ILAC MRA, o wzajemnym uznawaniu raportów z badań wydawanych przez akredytowane laboratoria na całym świecie.

Krajowy rynek pomp ciepła odnotowuje wieloletni wzrost. Wobec dużego zainteresowania inwestorów istnieje duże prawdopodobieństwo, iż trend ten utrzyma się również w kolejnych latach. Obserwuje się obecnie następujące tendencje :

· dominującym dolnym źródłem dla pomp ciepła jest i w najbliższej przyszłości pozostanie powietrze
· najszybciej rozwijającym się segmentem rynku pomp ciepła są pompy dedykowane do ciepłej wody użytkowej (w kategorii tej odnotowuje się wzrosty dwucyfrowe).
· wzrasta zainteresowanie pompami ciepła dużych mocy, o zastosowaniach komercyjnych, przemysłowych i ciepłowniczych. Pompy te zwykle wykorzystują energię geotermalną lub hydrotermalną.

Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie wychodząc naprzeciw tym tendencjom wykonuje certyfikowane badania pomp ciepła pracujących w systemach powietrze/woda, woda/woda, ziębiwo/woda, bezpośrednie odparowanie czynnika ziębniczego/woda. Badania przeprowadzane są w celu ustalenia charakterystyk energetycznych i eksploatacyjnych dla urządzeń wytwarzanych fabrycznie ze skraplaczami integralnymi lub oddzielnymi, urządzeń wytwarzanych fabrycznie o wydajności stałej lub regulowanej w dowolny
sposób, urządzeń zblokowanych autonomicznych oraz urządzeń zblokowanych dwu i
wieloczęściowych.

Pompa ciepła według definicji podanej w normie PN-EN 14511-1 jest to zamknięty w obudowie zestaw lub zestawy przeznaczone jako zespół do dostarczania ciepła.
Urządzenia te wyposażone są w sprężarki o napędzie elektrycznym i służą do ogrzewania lub oziębiania cieczy.

Ze względów normalizacyjnych rozróżniamy następujące rodzaje pomp ciepła:

– pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym do ogrzewania pomieszczeń -CO
(PN-EN 14511)
– pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej – CWU (PN-EN 16147)
– pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym typu grunt (bezpośrednie
odparowanie)/woda (ziębiwo) do ogrzewania pomieszczeń -CO ( PN-EN 15879)

Badania pomp ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym do ogrzewania pomieszczeń wg normy PN-EN 14511 obejmują :

· Wyznaczanie charakterystyk energetycznych ( wydajności w różnych znormalizowanych
warunkach wymienionych w normie oraz dodatkowych, uzgodnionych z producentem
· Badanie zakresu zastosowania określonego przez producenta
· Pomiar charakterystycznych wielkości elektrycznych
· Wyznaczanie współczynników efektywności energetycznej COP , SCOP
· Badania bezpieczeństwa użytkowania

Pompa ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej to według normy PN-EN 16147 pompa ciepła zdefiniowana w normie PN-EN 14511-1, przyłączona do zasobnika ciepłej wody lub z wbudowanym takim zasobnikiem.

Zakres wykonywanych przez COCH badań dla w/w pomp ciepła j obejmuje:

· Wyznaczenie wydajności grzewczej
· Określenie poboru mocy
· Wyznaczanie współczynnika efektywności energetycznej COP
· Wyznaczanie okresu nagrzewania
· Wyznaczanie poboru mocy w stanie gotowości do pracy
· Wyznaczanie energii użytecznej
· Wyznaczanie referencyjnej temperatury ciepłej wody i maksymalnej objętości ciepłej wody użytkowej

Pompa ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym typu grunt (bezpośrednie
odparowanie)/woda (ziębiwo) do ogrzewania pomieszczeń (CO)
Zakres badań dla w/w pomp ciepła precyzuje norma PN-EN 15879-1) , badania obejmują:

· Wyznaczanie wydajności grzewczej
· Określenie poboru mocy elektrycznej
· Wyznaczanie współczynnika efektywności energetycznej COP


Szczegóły dotyczące badania pompy ciepła:

Kontakt:

tel. +48 12 637 08 57

Kierownik  Laboratorium: mgr inż. Dorota Niedojadło +48 667 600 635

kom. +48 503 021 131 – mgr inż. Bogdan Szczepański

 

zobacz wszystkie rodzaje badań