OKRESOWE PRZEGLĄDY

OKRESOWE   PRZEGLĄDY   BUDOWLANE

 

Nasz Firma proponuje współpracę wszystkim  właścicielom i zarządcom budynków  na których ciąży obowiązek prawny dopilnowania aby budynek miał komplet  dokumentacji związanej z użytkowaniem budynku w tym aktualne protokoły z obowiązkowych kontroli.

Wykonujemy przeglądy okresowe budynków wymagane Ustawą Prawo Budowlane.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez doświadczonych inspektorów posiadających pełne uprawnienia

Przeglądy wykonywane są z zachowaniem szczególnej staranności i są niezbędnym narzędziem przy tworzeniu planów remontowych czy określaniu kosztów związanych z eksploatacja budynku.

 

WYKONYWANE PRZEGLĄDY :

 • Przegląd budowlany półroczny:
  –    do 30 listopada przed okresem zimowym
  –    do 31 maja po okresie zimowym
 • Przegląd budowlany roczny
 • Przegląd budowlany  5-letnie
 • Przegląd instalacji gazowej
 • Przegląd przewodów kominowych ( dymowych, spalinowych i wentylacyjnych )
 • Przegląd instalacji elektrycznej  i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów tzw. pomiary elektryczne

 

Przeglądy te są OBOWIĄZKOWE, w świetle obowiązujących przepisów o utrzymaniu obiektów budowlanych Ustawy Prawo budowlane

 

 Jedyne wyjątki od konieczności  wykonywania przeglądów :

Obowiązek kontroli elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektów nie obejmuje właścicieli i zarządców:

 1. Budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
 2. Obiektów budowlanych: budownictwa zagrodowego i letniskowego.

 

KOSZT

Oferta cenowa konstruowana jest indywidualnie na podstawie zakresu elementów kontroli, w oparciu o powierzchnię lub kubaturę budynku.

TERMINY

Naszym Klientom proponujemy opracowanie kalendarza przeglądów dostosowanego do indywidualnych potrzeb właściciela lub zarządcy, uwzględniając ustawowe terminy realizacji kontroli.

KOMPETENCJE

Pracujemy dla najlepszych, zatrudniamy tylko wysoko wykwalifikowanych inżynierów, których wiedza i doświadczenie jest do Państwa dyspozycji. Okresowe kontrole oraz dokumenty pokontrolne powstają z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.