Osuszacze, wentylatory, ziębiarki cieczy

OSUSZACZE, WENTYLATORY, ZIĘBIARKI CIECZY

 

Badania  osuszaczy powietrza:

  • Badania wydajności wykraplania
  • Badania zużycia energii
  • Wyznaczanie charakterystyk pracy
  • Badania pracy w warunkach nienormalnych

 

Badania  wentylatorów:

  • Pomiary wydatku wentylatora
  • Wyznaczanie sprężu wentylatora
  • Wyznaczanie charakterystyk pracy wentylatora

 

 Badania ziębiarek cieczy (badania objęte akredytacją PCA)

Badania ziębiarek cieczy ze sprężarkami o napędzie elektrycznym (wg normy PN-EN 14511)

  • Wyznaczanie wydajność ziębniczej
  • Wyznaczanie poboru mocy
  • Wyznaczanie wskaźnika efektywności ziębienia EER

 

 

Wykonywane w COCH badania ziębiarek cieczy objęte są akredytacją polskiego systemu laboratoriów badawczych (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 308), oraz licencją na stosowanie międzynarodowego znaku ILAC MRA, o wzajemnym uznawaniu raportów z badań wydawanych przez akredytowane laboratoria na całym świecie.