Wydawnictwo

Nowe generacje sprężarek do obiegów ziębniczych na CO2

Monografia wydana nakładem COCH „Nowe generacje sprężarek do obiegów ziębniczych na CO2. Rozwój konstrukcji – badania – wdrożenia. Monografia” „Nowe generacje sprężarek do obiegów ziębniczych na CO2. Rozwój konstrukcji – badania – wdrożenia. Monografia”

Autor : Wiesław Warczak
ISBN : 978-83-922373-1-0
Inne : rozmiar B5, 138 str., oprawa miękka
Cena : 21,- zł

Opis
Monografia zawiera usystematyzowany przegląd rozwoju konstrukcji różnych odmian sprężarek wyporowych przeznaczonych do CO2, ich badań i wdrożeń. Omówiono możliwości zastosowań sprężarek w obiegach jedni i dwustopniowych oraz w zakresie podkrytycznym i transkrytycznym. Przedstawiono również pewne informacje typu katalogowego i dane techniczne, co ułatwia dokonanie własnej oceny przydatności poszczególnych sprężarek do określonych zastosowań osobom zainteresowanym, działającym w szkolnictwie, w przemyśle, w biurach projektowych i konstrukcyjnych a także w eksploatacji.

Spis treści
1. Wpływ właściwości CO2 na projekty instalacji i konstrukcje sprężarek
1.1. Wprowadzenie
1.2. Rozwój sprężarek freonowych
1.3. Powrót do ziębników naturalnych
1.4. Wpływ właściwości ziębników na konstrukcję sprężarek i ich zastosowania
1.5. Ocena CO2 jako ziębnika do obiegów sprężarkowych
1.6. Potencjalne możliwości CO2
1.7. Aktualne kierunki rozwoju zastosowań CO2
1.8. Obiegi modyfikowane
2. Kierunki rozwoju światowej produkcji sprężarek
2.1. Charakterystyka rozwoju światowej produkcji sprężarek ziębniczych w latach 2002-2006
2.2. Kierunki rozwoju konstrukcji sprężarek CO2
3. Nowe generacje sprężarek tłokowych CO2
3.1. Ogólne kierunki rozwoju sprężarek tłokowych
3.2. Sprężarki tłokowe do obiegów podkrytycznych
3.2.1. Sprężarki semihermetyczne
3.2.2. Sprężarki dławnicowe
3.3. Sprężarki do obiegów transkrytycznych
3.3.1. Sprężarki hermetyczne
3.3.2. Sprężarki semihermetyczne
3.3.3. Sprężarki dławnicowe
3.4. Sprężarki osiowe wielotłoczkowe
4. Nowe generacje sprężarek rotacyjnych do obiegów CO2
4.1. Sprężarki jednołopatkowe (z wirnikiem krążącym)
4.2. Sprężarki spiralne
4.3. Sprężarki śrubowe
5. Rozprężarki do obiegów CO2
6. BibliografiaZobacz wszystkie publikacje