Rozkład temperatur / mapowanie
Dobra praktyka dystrybucyjna (GDP)

ROZKŁAD TEMPERATURY / MAPOWANIE

DOBRA PRAKTYKA DYSTRYBUCYJNA (GDP)

 

Badania rozkładu temperatury wewnątrz komory lub nadwozia

Rodzaje przeprowadzanych badań:

  • badania rozkładu temperatury wewnątrz nadwozia bez załadunku

dla systemu ziębniczego

dla systemu grzewczego

  • badania rozkładu temperatury wewnątrz nadwozia z załadunkiem

dla systemu ziębniczego

dla systemu grzewczego

Na podstawie w/w badań określony zostanie rozkład temperatur (mapa temperatur) wewnątrz środka transportu (wraz z identyfikacją miejsc o minimalnej i maksymalnej temperaturze) oraz porównanie uzyskanych średnich wyników pomiarów temperatury z temperaturami odczytanymi przez czujniki będące na wyposażeniu środka transportu.

Możliwe badania dodatkowe:

  • wpływ otwarcia drzwi,
  • zanik zasilania  – symulacja awarii agregatu,
  • czas potrzebny do osiągnięcia temperatury zadanej na sterowniku
  • inne (do ustalenia ze Zelceniodawcą)