O szkoleniach

Szkolenia chłodnictwo, szkolenia klimatyzacja, szkolenia pompy ciepła

Nasze szkolenia są adresowane do osób, które projektują, konstruują, instalują, przeprowadzają przeglądy, badają i dopuszczają do eksploatacji, obsługują, konserwują, naprawiają jak również wyłączają z eksploatacji i likwidują instalacje ziębnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła. Oferta jest skierowana również do przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie chłodnictwa, pomp ciepła i klimatyzacji, szczególnie prowadzących działalność usługową – naprawy, likwidacja urządzeń i instalacji ziębniczych, podlegających przepisom dotyczącym gospodarki odpadami, postępowania z substancjami kontrolowanymi i fluorowanymi gazami cieplarnianymi.

Celem prowadzonych szkoleń jest podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez rozszerzanie i pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła, a tym samym zwiększanie bezpieczeństwa pracy i ochrona środowiska poprzez umiejętne obchodzenie się z czynnikami chłodniczymi.

 

Cele realizowanych szkoleń oraz efekty kształcenia   >>>

 

Tematyka szkoleń:

 • Postępowanie z substancjami zubożającymi warstwę ozonową i fluorowanymi gazami cieplarnianymi (F-gazy).
 • Kompetencje personelu (szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu kompetencji).
 • Budowa, obsługa i eksploatacja: klimatyzatorów typu „Split”, agregatów wody lodowej, klimatyzacji samochodowej, pomp ciepła, oraz lutowanie w chłodnictwie.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń i instalacji ziębniczych.

Organizacja szkoleń:

 • Szkolenia są prowadzone w siedzibie COCH. Kursy są organizowane po skompletowaniu założonej minimalnej liczby uczestników.
 • COCH nie pośredniczy w załatwianiu spraw związanych z organizacją przejazdów, wyżywienia i zakwaterowania.

 

Regulamin  >>>

 

Wydawnictwo    >>>

 

W COCH działa Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej i Normalizacji, który prowadzi bibliotekę, dostępną również dla uczestników szkoleń i osób, które ukończyły nasze szkolenia celem utrwalenia efektów uczenia się. Zbiory biblioteki są na bieżąco uzupełniane o nowości z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła.

Zapraszamy do korzystania z bogatych zbiorów naszej biblioteki    biblioteka@coch.pl

Kadra szkoleniowa

 • Szkolenia prowadzone są przez pracowników COCH posiadających odpowiednie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz wykładowców uczelni wyższych (Politechnika Krakowska, AGH), z którymi COCH współpracuje.
 • Informację dotyczącą kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wykładowców, trenerów można uzyskać drogą elektroniczną po wysłaniu zapytania na adres e-mail: szkolenia@coch.pl

 

Zapraszamy do wpółpracy >>>

 

Certyfikaty, uprawnienia

 • Akredytacja UDT nr OZE-A/12/00035/15 do prowadzenia szkoleń podstawowych i przypominających w zakresie pomp ciepła
 • Akredytacja PCA nr AC 056

Referencje      >>>

 

Reklamacje

 • Reklamacje lub skargi dotyczące usługi szkoleniowej mogą składać uczestnicy szkoleń lub ich pracodawcy na piśmie do Działu Szkoleń w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia.
 • Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni.

 • Odwołania od decyzji Kierownika Działu Szkoleń można składać pisemnie do Dyrektora COCH w terminie 7 dni od daty otrzymania spornej decyzji.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASZYCH SZKOLENIACH

Udział w szkoleniach prosimy zgłaszać na adres:
Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Sp. z o.o.

30-133 Kraków ul. J. Lea 116
faks: 12 637-37-24
tel.: 12 637-09-33 w. 292
e-mail: szkolenia@coch.pl;

Centralny Ośrodek Chłodnictwa potwierdzi przyjęcie zgłoszenia.

 

Zobacz listę wszystkich szkoleń >>