Szkolenia
ASd

DODATKOWY EGZAMIN DOT. AGREGATÓW MOBILNYCH

Szkolenie uzupełniające zakończone egzaminem, umożliwiające osobom, które posiadają już certyfikat F-gazowy, uzupełnienie uprawnień w zakresie agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni.
Miejsce szkolenia :

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie

ul. Juliusza Lea 116

30-133 Kraków

tel: 12-637-09-33 w. 292

e-mail: szkolenia@coch.pl

Termin najbliższego szkolenia : 10-05-2019
Terminy kolejnych szkoleń :
14-06-2019
Czas trwania : 1 dzień. Uwaga! Zastrzegamy sobie prawo odwołania terminu ze względu na małą ilość osób.

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą ustawy F-gazowej, Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Sp. z o.o. zaprasza osoby wykonujące czynności: kontrola szczelności, odzysk, instalacja, naprawa, konserwacja lub serwisowanie oraz likwidacja

w odniesieniu do agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, na szkolenie uzupełniające i dodatkowy egzamin

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1567) wykonywanie ww. czynności wymaga złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu i uzyskania dodatkowych uprawnień.

Egzaminy prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 11.10.2017 w sprawie dodatkowego egzaminu wymaganego w odniesieniu do agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni (Dz. U. z 2017 r., poz. 1924).

Wychodząc naprzeciw powyższym wymaganiom Dział Szkoleń COCH zaprasza na szkolenie uzupełniające zakończone egzaminem, umożliwiające naszym Klientom, którzy posiadają już certyfikat F-gazowy, uzupełnienie uprawnień w zakresie agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni.

 

 

 

Tok postępowania zalecany dla zainteresowanych szkoleniem:

1. Pobierz i wypełnij zgłoszenie

2. Odeślij wypełniony formularz na adres  szkolenia@coch.pl

 

Jak płacić za szkolenie?

    1. Przedpłatę dokonujemy w terminie nie później niż 3 dni przed potwierdzonym terminem szkolenia
    2. Płatność za SZKOLENIE dokonujemy na konto:

 

Centralnego Ośrodka Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Spółka z o.o.
ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków
NIP: 675-000-15-38
REGON: 120714590
KRS 0000307701

Bank PEKAO S.A. ODDZIAŁ W KRAKOWIE ul. Dunajewskiego 8, 30-960 KRAKÓW
SWIFT: PKOPPLPW
IBAN: PL 83 1240 4722 1111 0000 4860 6921

W tytule przelewu podać:
„Szkolenie uzupełniające”, imię i nazwisko kursanta, termin szkolenia

 

Uwaga 

Osoby prywatne mogą uregulować płatności za szkolenie wyłącznie gotówką, na miejscu szkolenia (w kasie).

 

  1.  Płatność za EGZAMIN dokonujemy na konto:

 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
Wydział Energetyki i Paliw
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
NIP: 675-000-19-23

PL96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

W tytule przelewu podać:
„WEiP-egzamin dodatkowy”, imię i nazwisko kursanta, termin szkolenia

 

Uwaga 

Warunkiem uczestnictwa w egzaminie jest dostarczenie wydrukowanego potwierdzenia opłaty za egzamin w dniu egzaminu

 

Kontakt:

Andrzej Chmaj

667-600-732, e-mail: szkolenia@coch.pl

Małgorzata Wąs

797-129-505 lub

12 637 09 33 w. 212 e-mail: certyfikacja@coch.plZobacz wszystkie szkolenia