Szkolenia
klimatyzacja-samochodowa

F-gazy
Klimatyzacja samochodowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników warsztatów samochodowych, które zajmują się instalowaniem konserwacją lub serwisowaniem samochodowych instalacji chłodniczych
Miejsce szkolenia :

Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH

ul. Juliusza Lea 116

30-133 Kraków

tel: 12-637-09-33 w. 292

e-mail: szkolenia@coch.pl;

Termin najbliższego szkolenia : 18-10-2017
Terminy kolejnych szkoleń :
2017-10-18 - 2017-10-18
2017-11-15 - 2017-11-15
Cena : szkolenie indywidualne ( wyłącznie dla jednej osoby ) 500zł netto/615 zł brutto/ osoba ; 2 osoby w grupie po 400zł netto/ 492 brutto /osoba ; grupa powyżej 2 osób 350zł netto /430,50 zł brutto / osoba
Czas trwania : 1 dzień

Szkolenie skierowane jest do osób, które zajmują się montażem i serwisem instalacji klimatyzacji samochodowych. Szkolenie dotyczące budowy, obsługi i eksploatacji klimatyzacyjnych instalacji samochodowych ma na celu usystematyzowanie oraz poszerzenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu klimatyzacji samochodowych.

Ten obszar działalności reguluje:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia technicznego jednostek prowadzących szkolenia w zakresie odzysku substancji kontrolowanych oraz fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, minimalnych wymagań dotyczących wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób prowadzących szkolenia, wzoru zaświadczenia o odbytym szkoleniu i wysokości jednostkowych stawek opłat (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2137) będące aktem wykonawczym do Ustawy z dn. 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r., poz. 881).

Szkolenie obejmuje:

  • 2,33 godziny wykładów
  • 2 godziny zajęć praktycznych

 Wykłady i zajęcia praktyczne w zakresie:

  1. Podstaw chłodnictwa: teoria chłodnictwa, obieg ziębniczy, czynniki chłodnicze stosowane w klimatyzacji pojazdów, główne elementy układu klimatyzacji,
  2. Podstaw klimatyzacji: podstawy klimatyzacji, cel stosowania, parametry komfortu cieplnego, wpływ klimatyzacji na zdrowie ludzkie, dobór urządzeń klimatyzacyjnych, układy klimatyzacji stosowane w pojazdach,
  3. Narzędzi i urządzeń stosowanych w serwisowaniu samochodowych instalacji klimatyzacyjnych: korzystanie z tablic termodynamicznych, belka manometrów, budowa, zasada działania, podłączenie do układu przez złączki redukcyjne. Pompa próżniowa, elektroniczne detektory nieszczelności, zestaw do wykrywania nieszczelności za pomocą barwnika i ultrafioletu, pianki i inne środki pieniące, podstawowe narzędzia serwisu klimatyzacji samochodowej,
  4. Zajęcia praktyczne: praktyczne zapoznanie się z budową klimatyzatora samochodowego, z budową sprężarki chłodniczej, symulacja usterek układu chłodniczego i sposoby ich usuwania, diagnostyka prawidłowej pracy klimatyzatora samochodowego, odzysk czynnika chłodniczego z układu klimatyzacji samochodowej, płukanie instalacji, opróżnianie instalacji z oleju oraz prawidłowe jej napełnianie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 grudnia 2015r. (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2137).

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu szkolenia w wypadku zbyt malej liczby chętnych

Jak płacimy ? :

 Przedpłatę dokonujemy w terminie nie później niż 3 dni przed potwierdzonym terminem szkolenia

Płatność za SZKOLENIE  brutto dokonujemy na konto:

( Uwaga !

W przypadku tej płatności, osoby prywatne mogą zapłacić wyłącznie gotówką, w Kasie, na miejscu szkolenia.)

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Spółka z o.o.

ul. Juliusza Lea 116
30-133 Kraków

NIP: 675-000-15-38
REGON: 120714590
KRS 0000307701

Bank PEKAO S.A. ODDZIAŁ W KRAKOWIE ul. Dunajewskiego 8, 30-960 KRAKÓW
SWIFT: PKOPPLPW
IBAN: PL83 1240 4722 1111 0000 4860 6921
W tytule przelewu podać:
Klimatyzacja sam.  oraz termin szkolenia
Dane firmy i ilość osób

Uwaga!

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia indywidualnego. ( W teminie: wszystkie środy do wyboru).

 

Tok postępowania podczas zgłaszania uczestnictwa

1 Wybierz termin podany na stronie

2 Wypełnij formularz  zgłoszeniowy, wpisując wybrany  termin Formularz zgłoszeniowy.

3 Odeślij formularz  na  e-mail: szkolenia@coch.pl

 

Rejestr wydanych zaświadczeń.

 

Potwierdzanie telefoniczne przyjęcia   zgłoszenia

Kierownik działu szkoleń – Aleksandra Handzlik 797-129-505 umawianie terminów, organizacja szkolenie , jego zakres  i organizacja

Andrzej Chmaj 667-600-732 szczegóły techniczne z zakresu szkolenia

 

 

 Zobacz wszystkie szkolenia