Szkolenia

NAPEŁNIANIE CIŚNIENIOWYCH ZBIORNIKÓW PRZENOŚNYCH O POJEMNOŚCI POWYŻEJ 350 cm3

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Urzędu Dozoru Technicznego, osoby wykonujące czynności napełniania zbiorników przenośnych zobowiązane są posiadać zaświadczenie dla napełniaczy.
Miejsce szkolenia :

 

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie

ul. Juliusza Lea 116

30-133 Kraków

tel: 12-637-09-33 w. 292

e-mail: szkolenia@coch.pl;

Termin najbliższego szkolenia : 26-04-2019
Cena : Szkolenie: 600 zł netto, egzamin: 250 zł netto

NAPEŁNIANIE CIŚNIENIOWYCH ZBIORNIKÓW PRZENOŚNYCH O POJEMNOŚCI POWYŻEJ 350 cm3

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Urzędu Dozoru Technicznego, osoby wykonujące czynności napełniania zbiorników przenośnych zobowiązane są posiadać zaświadczenie dla napełniaczy.

Zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje w powyższym zakresie wydawane są zgodnie z:

  • Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125)
  • Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849), zmienionym rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 426), wydanym na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym.

Egzaminy dla napełniaczy przeprowadza Urząd Dozoru Technicznego.

Wychodząc naprzeciw powyższym wymaganiom Dział Szkoleń COCH planuje uruchomić szkolenie przygotowujące do egzaminu dla napełniaczy, umożliwiające naszym Klientom uzyskanie uprawnień w tym zakresie.

Tok postępowania zalecany dla zainteresowanych szkoleniem:

1. Pobierz formularz

2. Uzupełnij formularz i odeślij go na adres e-mail: szkolenia@coch.pl

Jeżeli są Państwo zainteresowani szkoleniem „Napełnianie ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3”, zakończonym egzaminem UDT, prosimy o przesłanie zgłoszenia e-mailem lub kontakt telefoniczny.

1. Płatność za szkolenie:

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Spółka z o.o.

ul. Juliusza Lea 116
30-133 Kraków

NIP: 675-000-15-38
REGON: 120714590
KRS 0000307701

Bank PEKAO S.A. ODDZIAŁ W KRAKOWIE ul. Dunajewskiego 8, 30-960 KRAKÓW
SWIFT: PKOPPLPW
IBAN: PL83 1240 4722 1111 0000 4860 6921
W tytule przelewu podać:
„Szkolenie napełniacz” termin szkolenia, ilość osób i dane firmy

Cena: 738 zł brutto

 

Uwaga!

Osoby prywatne mogą zapłacić za szkolenie wyłącznie gotówką, w kasie COCH, w dniu szkolenia.

 

2. Płatność za egzamin:

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Spółka z o.o.

ul. Juliusza Lea 116
30-133 Kraków

NIP: 675-000-15-38
REGON: 120714590
KRS 0000307701

Bank PEKAO S.A. ODDZIAŁ W KRAKOWIE ul. Dunajewskiego 8, 30-960 KRAKÓW
SWIFT: PKOPPLPW
IBAN: PL83 1240 4722 1111 0000 4860 6921
W tytule przelewu podać:
„Egzamin napełniacz” termin szkolenia, ilość osób i dane firmy

Cena: 307,50 zł brutto

 

Uwaga!

Po dokonaniu wpłaty za egzamin w przypadku rezygnacji z usługi nie ma możliwości zwrotu gotówki. 

PO DOKONANIU ZAPISU NA EGZAMIN PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB POZOSTAWIENIE NUMERU KONTAKTOWEGO W CELU OMÓWIENIA KWESTII ZWIĄZANYCH Z WYPEŁNIENIEM WNIOSKU O PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU!!!

 

Dane kontaktowe:

Andrzej Chmaj, tel.: 667-600-732
e-mail: szkolenia@coch.plZobacz wszystkie szkolenia