Szkolenia

O szkoleniach i ich dofinansowaniu

Istnieje możliwość pozyskania dofinansowania szkolenia z KFS – Krajowego Funduszu Szkoleniowego m.in. dla osób bezrobotnych , rozpoczynających działalność i na nowe stanowisko pracy.

Szkolenia – chłodnictwo, klimatyzacja, pompy ciepła i inne

Dofinansowanie szkoleń

Istnieje możliwość pozyskania dofinansowania szkolenia z KFS

– Krajowego Funduszu Szkoleniowego m.in. dla osób bezrobotnych , rozpoczynających działalność i na nowe stanowisko pracy.

Obecnie skorzystało z takiej możliwości już kilkadziesiąt osób  lub firm.

Proszę pytać o warunki dofinansowania szkolenia, w swoim Urzędzie Pracy.Oferty szkoleń prowadzonych przez COCH, zostały rozesłane do wszystkich Urzędów pracy w Polsce !

Szczegółowe informacje na temat dofinansowań znaleźć można :

 

 1. Dofinansowanie dla pracodawców na szkolenie pracowników

http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy   

 1. Dofinansowanie szkoleń dla osób bezrobotnych.

http://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/szkolenia-i-bony-szkoleniowe

 

Adresaci szkoleń

Nasze szkolenia są adresowane do osób, które:

 • projektują, konstruują,
 • instalują, przeprowadzają przeglądy, badają i dopuszczają do eksploatacji,
 • obsługują, konserwują, naprawiają jak również wyłączają z eksploatacji i likwidują instalacje ziębnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła.

Oferta jest skierowana również do przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie chłodnictwa, pomp ciepła i klimatyzacji, szczególnie prowadzących działalność usługową – naprawy, likwidacja urządzeń i instalacji ziębniczych, podlegających przepisom dotyczącym gospodarki odpadami, postępowania z substancjami kontrolowanymi i fluorowanymi gazami cieplarnianymi.

Cel szkoleń

Celem prowadzonych szkoleń jest podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez rozszerzanie i pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła, oraz  zwiększanie bezpieczeństwa pracy i ochrona środowiska poprzez umiejętne obchodzenie się z czynnikami chłodniczymi.

Tematyka aktualnych szkoleń:

  • F- gazy
  • Transport chłodniczy w odniesieniu do międzynarodowej umowy ATP
  • Obowiązki operatorów i serwisantów urządzeń chłodniczych
  • Montaż aparatów łączeniowych w rozdzielnicach elektrycznych
  • Podstawy chłodnictwa i klimatyzacji
  • F-gazy    klimatyzacja samochodowa
  • Lutowanie w chłodnictwie
  • Podstawy  działania pomp ciepła
  • Agregaty wody lodowej
  • Budowa, obsługa i eksploatacja klimatyzatorów typu split
  • Kompetencje personelu (szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu kompetencji).

Zobacz listę wszystkich szkoleń >>

Organizacja szkoleń

 • Miejsce szkolenia:     Szkolenia głównie  prowadzone są w siedzibie COCH.Pewne szkolenia moga miec forme wyjazdową – prowadzimy w siedzibie klienta.
 • COCH nie pośredniczy w załatwianiu spraw związanych z organizacją przejazdów i zakwaterowania.

Biblioteka

 • W COCH działa biblioteka, dostępna również dla uczestników szkoleń. Zbiory biblioteki są na bieżąco uzupełniane.
 • W bibliotece można rownież  zakupić najnowsze książki z branży chłodniczej . Zapraszamy do  kontaktu i zakupów   biblioteka@coch.pl

Kadra szkoleniowa

 • Szkolenia prowadzone są przez pracowników COCH posiadających odpowiednie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie zawodowe.
 • Szkolenia prowadzą również  wykładowcy uczelni wyższych (Politechnika Krakowska, AGH), z którymi COCH współpracuje.

 

 Posiadane certyfikaty, uprawnienia

 • Akredytacja UDT nr OZE-A/12/00035/15 do prowadzenia szkoleń podstawowych i przypominających w zakresie pomp ciepła
 • Akredytacja PCA nr AC 056

Referencje

 >>>

Reklamacje

Reklamacje lub skargi dotyczące usługi szkoleniowej mogą składać uczestnicy szkoleń lub ich pracodawcy na piśmie do Działu Szkoleń w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia.

 • Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni.

 • Odwołania od decyzji Kierownika Działu Szkoleń można składać pisemnie do Dyrektora COCH w terminie 7 dni od daty otrzymania spornej decyzji.

Zapraszamy na szkolenia, dofinansowanie z KFS

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Sp. z o.o.
30-133 Kraków,
ul. J. Lea 116

Kontakt w sprawie szkoleń i wstępna informacja o zasadach  dofinansowań :

Andrzej Chmaj, tel.: 667-600-732

e-mail: szkolenia@coch.pl

 

 Zobacz wszystkie szkolenia