Aktualności

Zaproszenie do współpracy

Jeżeli posiadasz wiedzę z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji, wentylacji, pomp ciepła i chciałbyś się nią podzielić to zachęcamy do składania CV na adres szkolenia@coch.pl lub w siedzibie COCH pok. 51

Niezbędna jest wiedza z zakresu:

 1. Prawidłowego wykonania instalacji w tym: prawidłowe wykonywanie połączeń lutowanych i rozłącznych, praktycznych zasad syfonowania instalacji, posługiwania się sprzętem do cięcia, gięcia, kielichowania i rozwalcowywania rur miedzianych.
 2. Zasad doboru osprzętu i rur miedzianych z typoszeregu metrycznego i calowego
 3. Praktycznego wykonania próby szczelności instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
 4. Wykonania próżni i suszenie instalacji
 5. Zasad napełniania instalacji czynnikiem chłodniczym
 6. Dokonywania pomiarów parametrów działania oraz oceny parametrów pracy instalacji, posługiwanie się tabelami i wykresami oraz belką manometrów
 7. Zasad regulacji termostatycznych zaworów rozprężnych,
 8. Umiejętności dokonywania pomiaru i oceny przegrzania i dochłodzenia czynnika chłodniczego w instalacji,
 9. Pomiarów wartości przegrzania czynnika chłodniczego zeotropowego (np. R407c) z wykorzystaniem wykresu log p-h
 10. Praktycznych różnic w budowie i działaniu mechanicznego i elektronicznego TZR
 11. Zasad współpracy głównego i doładowującego zaworu TZR w pompie ciepła z Ekonomizerem
 12. Odzysku czynnika metodą parową, parowo – cieczową oraz push-pull
 13. Płukania instalacji z oleju i innych zanieczyszczeń, wymiana oleju, filtra, w instalacjach ze sprężarkami hermetycznymi,
 14. Wymiany sprężarki, dobrej praktyki postępowania
 15. Wymiany zaworów lutowanych, zasady dobrej praktyki
 16. Wykonywania prac lutowniczych w instalacjach o zwartej konstrukcji
Zobacz wszystkie aktualności