Żywność temperatury

Warunki temperaturowe do przewozu schłodzonych produktów żywnościowych

 

Temperaturę transportu powyżej 0°C obejmują klasy: FRC, FRC/X, RRC, RRX, FRB, FRB/X, RRB, RBB/X, FNA, FNA/X, RNA, RNA/X.

Produkt Temperatura maksymalna
Surowe mleko1 +6°C
Mięso czerwone2 i duża dziczyzna (inna niż czerwone podroby) +7°C
Produkty mięsne3, mleko pasteryzowane, masło, świeży nabiał, (jogurt, kefir, śmietana, świeży ser4), gotowe do spożycia przyrządzone surowe warzywa i produkty warzywne5, skoncentrowany sok owocowy i produkty rybne niewymienione poniżej W temperaturze +6°C lub w temperaturze wskazanej na metce i/lub dokumentacji transportowej
Dziczyzna (inna niż dziczyzna duża), drób, króliki +4°C
Czerwone podroby +3°C
Mięso mielone W temperaturze +2°C lub w temperaturze wskazanej na metce i/lub dokumentacji transportowej
Ryby nieprzetworzone, mięczaki i skorupiaki6 Na topniejącym lodzie lub w temperaturze topniejącego lodu

1Gdy mleko jest odbierane z gospodarstwa rolnego w celu bezpośredniej obróbki, temperatura może się podnieść podczas transportu do +10°C

2W każdej postaci

3Z wyjątkiem produktów w pełni przetworzonych przez solenie, wędzenie, suszenie lub sterylizację

4Świeży ser oznacza ser niedojrzewający (niedojrzały), gotowy do konsumpcji w krótkim okresie po wyprodukowaniu, który ma ograniczony okres przydatności do spożycia

5Surowe warzywa rozdrobnione, krojone na plastry lub zmniejszone w wielkości w inny sposób, ale z wyłączeniem tych, które były tylko myte, obierane lub przecinane na pół

6Z wyjątkiem żywych ryb, żywych mięczaków i żywych skorupiaków

Temperaturę transportu od 0°C do -10°C obejmują klasy: FRC, FRC/X, RRC, RRX, FRB, FRB/X, RRB, RBB/X, FNA, FNA/X, RNA, RNA/X. 

Produkt Temperatura maksymalna
Masło -10°C
Masło i skoncentrowany sok owocowy Patrz punkt 7

7Dla wymienionych produktów żywnościowych głęboko mrożonych i mrożonych, które są przeznaczone do natychmiastowej obróbki po przybyciu na miejsce, można dopuścić powolny przyrost ich temperatury podczas przewozu, aby przybyły na miejsce mając temperaturę nie wyższą od żądanej przez nadawcę i wskazanej w umowie o przewozie. Temperatura ta nie może przekraczać najwyższej temperatury dopuszczalnej dla danego produktu żywnościowego w stanie chłodzonym wymienionej w załączniku 3 Umowy ATP.

Temperaturę transportu poniżej -10°C obejmują klasy: FRC, FRC/X, RRC, RRC/X.

Produkt Temperatura maksymalna
Wszystkie produkty żywnościowe mrożone (z wyjątkiem masła) -12°C
Ryby, produkty rybne, mięczaki i skorupiaki mrożone lub (głęboko) szybko mrożone i wszystkie inne głęboko mrożone produkty żywnościowe -18°C
Lody -20°C