Usługi w zakresie badań, certyfikacji, szkoleń i inspekcji

HomeDobra praktyka dystrybucyjna (GDP)

Dobra praktyka dystrybucyjna (GDP)

Certyfikacja Dobrych Praktyk Dystrybucyjnych (GDP) jest kluczowym elementem dla firm zajmujących się transportem i przechowywaniem produktów wrażliwych, takich jak leki i produkty spożywcze. Proces ten zapewnia, że środki transportu chłodniczego spełniają rygorystyczne normy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz przepisy Unii Europejskiej.

Wymagania GDP określają standardy dotyczące transportu i przechowywania produktów wrażliwych na temperaturę, w tym konieczność posiadania certyfikatu ATP dla pojazdów z wzmocnioną izolacją.

Nasza firma oferuje kompleksową ocenę i certyfikację tych środków transportu, zapewniając ich zgodność z obowiązującymi normami i przepisami.

Informacje szczegółowe o procesie certyfikacji

Schemat procedury certyfikacji

Proces certyfikacji produktu jest starannie zaplanowanym i strukturalnym działaniem, które zapewnia, że dany produkt spełnia określone normy i standardy jakości. Oto ogólny plan oceny, który stosowany jest w naszej firmie:

 1. Wstępny przegląd wniosku i rejestracja: Pierwszym krokiem jest wstępna ocena wniosku o certyfikację. W tym etapie sprawdzane są podstawowe informacje dotyczące produktu oraz wymagane dokumenty.

 2. Zawarcie umowy o certyfikację wyrobu: Po zakończeniu wstępnego przeglądu, zawierana jest umowa pomiędzy firmą a jednostką certyfikującą, określająca szczegółowe warunki i zakres certyfikacji.

 3. Ocena dokumentacji i badań (raport z oceny): Następnie przeprowadzana jest szczegółowa ocena dokumentacji technicznej oraz, jeśli jest to wymagane, badania laboratoryjne produktu. Wyniki tej oceny są przedstawiane w raporcie z oceny.

 4. Przegląd (raport z przeglądu): Po zakończeniu oceny dokumentacji następuje przegląd całego procesu certyfikacji. Raport z przeglądu zawiera szczegółową analizę zgodności produktu z wymaganiami normatywnymi i technicznymi.

 5. Decyzja o certyfikacji: Na podstawie raportu z oceny oraz przeglądu, podejmowana jest decyzja o przyznaniu lub odmowie certyfikatu. Decyzja ta uwzględnia wszystkie aspekty związane z zgodnością produktu z wymaganymi standardami.

 6. Wydanie certyfikatu: Ostatnim etapem jest wydanie certyfikatu, który potwierdza, że produkt spełnia określone normy jakości i jest zgodny z ustalonymi wymaganiami.

Proces certyfikacji ma na celu zapewnienie klientom pewności co do jakości i bezpieczeństwa produktów, które są certyfikowane. Każdy etap jest dokładnie planowany i realizowany zgodnie z międzynarodowymi standardami i procedurami certyfikacyjnymi.

Aby zapoznać się ze szczegółami certyfikacji zapoznaj się z programem certyfikacji dostępnym w części dokumentacji.

Odwołania i Skargi

Informacje na temat procedury rozpatrywania skarg i odwołań można znaleźć pod tym linkiem.

Dodatkowe możliwości

Dlaczego Warto Wybrać Certyfikację COCH?

Certyfikacja Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP) to kluczowy element w zapewnieniu, że produkty farmaceutyczne są transportowane i przechowywane w sposób zgodny z najwyższymi standardami jakości i bezpieczeństwa.

Formularze zleceń

Uzupełnione dokumenty należy przesłać na adres: certyfikacja@coch.pl

Rejestr certyfikatów

Ostatnia aktualizacja: 13.02.2024 r.

Akredytacja

Akredytacja jakości - gwarancja zaufania

Dział Certyfikacji posiada akredytacje AC 036 i AC 056 wydane przez Polskie Centrum Akredytacji i specjalizuje się w certyfikacji wyrobów przeznaczenia chłodniczego oraz kompetencji personelu w obszarze chłodnictwa.

Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, którzy oferują kompleksową pomoc w procesie przygotowania do certyfikacji i procesie certyfikacyjnym, nadzorze oraz w rozwoju kompetencji personelu. Dzięki naszym usługom zapewniamy klientom rzetelną i profesjonalną obsługę na każdym etapie współpracy.

Dane kontaktowe do pracowników Działu Certyfikacji

 • Badanie i ocena
 • Szkolenia i kompetencje
 • Certyfikacja
 • Inspekcja i nadzór
 • Zamów usługę
 • Nowości
 • O nas
 • Kontakt