Usługi w zakresie badań, certyfikacji, szkoleń i inspekcji

HomeF-GAZY – szkolenie – kategoria I

F-GAZY – szkolenie – kategoria I

Poszukujesz profesjonalnego szkolenia F-Gazy z certyfikatem?

Nasza oferta to kompleksowe pakiet szkoleń zatwierdzonych przez UDT, przygotowujących do zdobycia niezbędnego certyfikatu dla Twojego przedsiębiorstwa.

Nasz program obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty związane z obsługą, konserwacją oraz serwisowaniem urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane. Jesteśmy gotowi zapewnić kompleksową pomoc w przygotowaniu do przystąpienia do egzaminu UDT.

Informacje szczegółowe o szkoleniu

Czas trwania i miejsce szkolenia

 • 2 dni – szczegółowy harmonogram otrzymają Państwo w dniu rozpoczęcia zajęć.
 • Szkolenie realizowane jest w salach szkoleniowych Centralnego Ośrodka Chłodnictwa „COCH” – ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, woj. małopolskie

Program kursu

Oferowane przez nas szkolenie F-gazowe to kompleksowy kurs przygotowujący do profesjonalnej obsługi stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających czynniki chłodnicze. Naszym celem jest nie tylko przekazanie wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim umiejętności praktycznych niezbędnych do kontroli szczelności, odzysku, instalacji, serwisowania i konserwacji tych urządzeń.

Część teoretyczna:

 • Budowa i eksploatacja urządzeń chłodniczych: Szczegółowe omówienie podstawowych elementów oraz ich funkcji w systemach chłodniczych.
 • Kontrola instalacji chłodniczych: Procesy i procedury kontroli przed uruchomieniem, w tym szczelność instalacji, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i efektywności działania urządzeń.
 • Ekologiczne podejście do zarządzania systemem chłodniczym: Znaczenie i praktyczne aspekty odpowiedzialnego postępowania z czynnikami chłodniczymi dla ochrony środowiska.
 • Podstawy termodynamiki w chłodnictwie: Zrozumienie obiegów termodynamicznych stosowanych w systemach chłodniczych oraz ich praktyczne zastosowanie.
 • Wpływ czynników chłodniczych na środowisko: Omówienie rodzajów czynników chłodniczych i obowiązujących przepisów prawnych regulujących ich użycie w kontekście ochrony środowiska.
 • Normy i przepisy dotyczące chłodnictwa: Obowiązki oraz normy dla osób zajmujących się instalacją, konserwacją i serwisowaniem urządzeń chłodniczych, zapewniające zgodność z przepisami prawa.
 • Techniki lutowania w chłodnictwie oraz ochrona przed drganiami: Podstawowe informacje na temat technik lutowania wykorzystywanych w branży chłodniczej oraz metod ochrony przed wpływem drgań.

Część praktyczna:

 1. Wykonywanie i badanie instalacji rurowych: Praktyczne ćwiczenia dotyczące montażu i sprawdzania instalacji rurowych w grupach szkoleniowych.

 2. Kontrola szczelności instalacji: Metody i techniki badania szczelności instalacji oraz wymagane dokumentowanie wykonanych działań.

 3. Wykonywanie prób ciśnieniowych: Praktyczne szkolenie z zakresu przeprowadzania testów ciśnieniowych, opróżniania i odpowiedniego dokumentowania wyników.

 4. Odzysk czynników chłodniczych i olejów: Procedury odzyskiwania i przygotowania do utylizacji czynników chłodniczych i olejów w grupach szkoleniowych.

Nasze szkolenie F-gazowe jest zaprojektowane tak, aby zapewnić pełne przygotowanie zawodowe i certyfikacyjne, umożliwiające bezpieczne oraz zgodne z przepisami wykonywanie działań związanych z obsługą urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zawierających fluorowane gazy cieplarniane. Dzięki naszemu kursowi uczestnicy zyskują nie tylko niezbędną wiedzę teoretyczną, ale także praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznego działania w swoim zawodzie.

Dlaczego My?

Nasze szkolenie F-gazowe wyróżnia się kompleksowym podejściem do przygotowania uczestników do zdania egzaminu i uzyskania CERTYFIKATU F-GAZOWEGO, potwierdzającego ich umiejętności w prawidłowym posługiwaniu się urządzeniami zawierającymi szkodliwe dla atmosfery gazy.

 1. Kompleksowe przygotowanie: Nasze szkolenie obejmuje zarówno wykłady teoretyczne, jak i intensywne zajęcia praktyczne, które są kluczowe dla skutecznego przyswojenia wiedzy i umiejętności potrzebnych do obsługi urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.

 2. Egzamin certyfikacyjny: Organizujemy egzamin teoretyczny i praktyczny przeprowadzany przez jednostkę zewnętrzną, co gwarantuje obiektywną ocenę oraz spełnienie międzynarodowych standardów certyfikacji.

 3. Profesjonalne wyposażenie: Dysponujemy profesjonalnie wyposażonymi stanowiskami i salami szkoleniowymi, które zapewniają realistyczne warunki do nauki i praktycznych ćwiczeń.

 4. Materiały dydaktyczne: Dla uczestników udostępniamy wysokiej jakości materiały szkoleniowe oraz pomoce dydaktyczne, które wspierają skuteczne przyswajanie wiedzy.

 5. Wyżywienie: Dbamy o komfort uczestników, zapewniając wyżywienie w postaci obiadu, co umożliwia skupienie się na nauce bez konieczności przerywania zajęć.

Nasze szkolenie stacjonarne dwudniowe zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić uczestnikom pełne przygotowanie do skutecznego zdania egzaminu certyfikacyjnego oraz uzyskania niezbędnego certyfikatu F-Gazowego. Dzięki naszemu doświadczeniu i zaangażowaniu w profesjonalne kształcenie, gwarantujemy wysoki poziom nauki oraz pełne wsparcie w rozwoju zawodowym w branży chłodniczej i klimatyzacyjnej.

Dodatkowe możliwości

Jakie są koszty szkolenia?

Przedpłata za szkolenie powinna być dokonana najpóźniej 3 dni przed potwierdzonym terminem szkolenia. Płatność za szkolenie przedstawiona jest w Cenniku i powinna być wpłacona na konto:

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Spółka z o.o.
ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków
NIP: 675-000-15-38
REGON: 120714590
KRS: 0000307701
Bank PEKAO S.A. Oddział w Krakowie ul. Dunajewskiego 8, 30-960 Kraków
SWIFT: PKOPPLPW
IBAN: PL83 1240 4722 1111 0000 4860 6921

W tytule przelewu należy podać: „Szkolenie F-gazowe”, termin szkolenia, dane firmy oraz ilość osób.

Uwaga! Osoby prywatne mogą zapłacić za szkolenie wyłącznie gotówką, w kasie COCH, w dniu szkolenia.

Płatność za egzamin:

Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo – Hutniczej
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
Wydział Energetyki i Paliw
AGH NIP: 675-000-19-23
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Numer rachunku:
03 1240 6292 1111 0011 2126 2636 ( B 327 ) Bank Pekao S.A. Kraków


W tytule przelewu podać: „WEiP-egzamin”, dane firmy, ilość osób.

Kontakt do AGH:
 p. Agnieszka Słoboda
asloboda@agh.edu.pl

tel. 12 617 23 99

 • Badanie i ocena
 • Szkolenia i kompetencje
 • Certyfikacja
 • Inspekcja i nadzór
 • Zamów usługę
 • Nowości
 • O nas
 • Kontakt

Zadzwoń lub napisz!
mgr inż. Łukasz Jurasz