Usługi w zakresie badań, certyfikacji, szkoleń i inspekcji

HomeUsługa analizy komercyjnego czynnika chłodniczego

Usługa analizy komercyjnego czynnika chłodniczego

Czynnik chłodniczy jest kluczowym elementem wykorzystywanym w klimatyzacji i chłodnictwie. Aby układy mechaniczne działały prawidłowo, czynnik chłodniczy musi być czysty. Jedynym sposobem sprawdzenia, czy sprzęt pracuje na niezanieczyszczonym czynniku chłodniczym, jest zlecenie analizy przez profesjonalistę.

Odzyskiwanie, recykling i regeneracja czynnika chłodniczego to popularne techniki obniżania kosztów i wpływu na środowisko pracy układów klimatyzacji, lodówek i zamrażarek i innych urządzeń chłodniczych. Zanieczyszczony czynnik chłodniczy może uszkodzić wewnętrzne elementy układu chłodzenia, zmniejszyć jego wydajność i skrócić jego żywotność. Analiza czynnika chłodniczego to prosty sposób na znalezienie zanieczyszczeń i podjęcie działań naprawczych przed ponownym naładowaniem sprzętu.

Potwierdź skład czynnika chłodniczego

Analizujemy nowe, poddane recyklingowi i zregenerowane czynniki chłodnicze. Analiza czynnika chłodniczego i praca na sprawdzonym układzie pomaga obniżyć koszty napraw i przedłużyć żywotność systemów klimatyzacji i chłodzenia. Nasze techniki analizy czynników chłodniczych są przyjazne dla środowiska i spełniają wszystkie przepisy ustawy o czystym powietrzu.

Jakie usługi oferujemy?

Jakim sprzętem dysponujemy?
– opis i możliwości

Analizę komercyjnie dostępnych czynników chłodniczych wykonujemy z wykorzystaniem analizatora czynników chłodniczych MSA Legend Series™ HFC. Jest w stanie mierzyć parę lub ciekły czynnik chłodniczy w celu potwierdzenia czystości, jednocześnie wykrywając obecność innych szkodliwych czynników chłodniczych lub powietrza.

Gazy, które jesteśmy w stanie potwierdzić wraz z analizą ilościową (% składu):

R-12

R-32

R-409A

R-421B

R-427A

R-1234yf

R-404A

R-410A

R-422A

 

R-134a

R-407C

R-417A

R-422B

 

R-22

R-408A

R-421A

R-422C

 

Przykładowe rezultaty analiz in situ czynników chłodniczych:

Analiza umożliwia szybkie rozpoznanie składu czynnika chłodniczego oraz ocenę jego jakości. Po przeprowadzeniu analizy użytkownik może stwierdzić, że czynnik chłodniczy jest OCZEKIWANY, ZANIECZYSZCZONY, ZANIECZYSZCZONY, ZANIECZYSZCZONY, zidentyfikowany lub NIEZNANY. 

Oczekiwany czynnik chłodniczy
Potwierdzono obecność R-410A z niewielką zmianą składu. R-410A nadal mieści się w specyfikacji składu AHRI Standard 700, co kwalifikuje go jako R-410A.

Czynnik chłodniczy niezrównoważony
Czynnik chłodniczy poddany analizie i posiadający wymagane składniki, ale spoza dopuszczalnego zakresu AHRI Standard 700. R-410A ma prawidłowe składniki, ale jest zbyt daleko poza dopuszczalnym zakresem, aby uznać go za idealny.

Zanieczyszczony czynnik chłodniczy
Czynnik chłodniczy poddany analizie uznany za zanieczyszczony ma oczekiwane składniki podstawowe, ale obecny jest jakiś inny czynnik (czynniki) chłodniczy, który rozcieńcza całą próbkę. W tym przykładzie niezrównoważony R-410A jest zanieczyszczony R-22.

Rozcieńczony czynnik chłodniczy
Analizowany czynnik chłodniczy, który został rozcieńczony, będzie miał oczekiwane składniki podstawowe przy dowolnym poziomie powietrza obecnego w próbce. W tym przykładzie rozcieńczony R-410A jest zanieczyszczony powietrzem.

Nieznany czynnik chłodniczy
Gaz, który nie pasuje do żadnego z czynników chłodniczych mierzonych bezpośrednio przez urządzenie. Z nieznanym czynnikiem chłodniczym należy postępować ostrożnie, ponieważ nie ma pewności co do jego obecności.

Identyfikacja czynnika chłodniczego
W tym przykładzie, R-1234yf został zidentyfikowany jako R-1234yf. Identyfikacja dostarcza „odcisk palca” tego gazu – skład procentowy mieszaniny. Dane te mogą być udokumentowane i wykorzystane w przyszłości w celu potwierdzenia jakości zidentyfikowanego czynnika chłodniczego.

Dodatkowe możliwości

Dane kontaktowe

Poniżej znajdziesz spis danych kontaktowych do Laboratorium Urządzeń Chłodniczych COCH

  • Badanie i ocena
  • Szkolenia i kompetencje
  • Certyfikacja
  • Inspekcja i nadzór
  • Zamów usługę
  • Nowości
  • O nas
  • Kontakt