Usługi w zakresie badań, certyfikacji, szkoleń i inspekcji

HomeAktualnościCertyfikacjaUsługiCertyfikacja OZE w zakresie paneli fotowoltaicznych

Certyfikacja OZE w zakresie paneli fotowoltaicznych

Wzrost świadomości ekologicznej powoduje, że coraz częściej sięgamy po ekologiczne rozwiązania. „Eko-moda” dosięgnęła niemal wszystkie sektory przemysłu, a także osoby prywatne. Producenci paneli fotowoltaicznych jak również szeroko pojętego sprzętu umożliwiającego ich bezproblemową pracę. Wytwórcy prześcigają się w prezentowaniu usprawnień pozwalających efektywniej generować prąd elektryczny pochodzący ze słońca.

Państwo jak również organy samorządowe zachęca w inwestowanie w OZE m.in. przez wprowadzanie dotacji ułatwiających sfinansowanie instalacji, a nawet przez szeroko pojęty marketing pozwalający na promowanie proekologicznych rozwiązań.

Rosnący poziom świadomości ekologicznej sprzyja wdrażaniu inwestycji OZE zarówno w gospodarstwach domowych jak i przedsiębiorstwach. Ponadto posiadanie paneli fotowoltaicznych pokazuje innowacyjność jak również podążanie za Eko-trendami przez inwestora.

Panele fotowoltaiczne przyszłością branży energetycznej

Skutkiem powyższego zjawiska jest ciągły wzrost popytu na rozwiązania związane z panelami fotowoltaicznymi. Wzrost popytu przekłada się na podaż urządzeń i rozwiązań umożliwiających efektywniejsze generowanie energii elektrycznej.

Panele fotowoltaiczne pozwalają na obniżenie rachunków za energię elektryczną, możliwe jest nawet takie dobranie instalacji fotowoltaicznej, aby nakład pieniężny został zniwelowany do praktycznie zera. Z biegiem upływu lat panele fotowoltaiczne przeszły transformację z urządzeń zasilających drobne urządzenia biurowe takie jak kalkulator do zespołów mogących produkować energię elektryczną potrzebną do zaspokojenia potrzeb całego gospodarstwa domowego.

Energia elektryczna generowana z promieniowania słonecznego „puka” również do drzwi ludzi pragnących uciec od cywilizacji, którzy chcą posiadać swój azyl z dala od wielkich aglomeracji, w miejscu, o którym dystrybutorzy energii elektrycznej zapomnieli i nie wyrażają chęci doprowadzenia do nich infrastruktury umożliwiającej dystrybucję energii elektrycznej. Ludziom takim panele fotowoltaiczne pozwalają, niewielkim nakładem finansowym, na posiadanie udogodnień, które wymagają dostarczania doń energii elektrycznej, aby muc zaimplementować taką instalacje w domku letniskowym wystarczą panele fotowoltaiczne, inwerter, regulator ładowania, akumulator oraz odpowiedni zestaw przewodów. Przyznają Państwo, że rozwiązanie to może okazać się znacznie lepszą opcją niż wieloletnie wymienianie korespondencji z zakładem energetycznym w celu doprowadzenia do nieruchomości sieci dystrybucyjnej.

Powyższy jak i wiele innych problemów stawia inwestora przed pozornie prostym jednak bardzo ważnym i trudnym pytaniem, w jaki sposób dokonać wyboru właściwego fachowca.

Certyfikacja OZE – potwierdzeniem kompetencji instalatora

Wzrastające zainteresowanie pompami ciepła sprawiło, że na rynku pojawiło się wiele firm oferujących usługi doboru i instalacji opisanych urządzeń. Nieznajomość zasady działania i lekceważenie zaleceń producenta powoduje, że pseudo instalatorzy proponują rozwiązania, które w dłuższej perspektywie użytkowania mogą okazać nie tylko nieefektywne, a wręcz niebezpieczne dla zdrowia i życie ludzi – niepoprawny montaż paneli, źle dobrane przewody, mogące doprowadzić do pożaru, nieodpowiednie dobranie zabezpieczeń zarówno po stronie AC jak i po stronie DC i wiele innych niepoprawnych i przede wszystkim niebezpiecznych technik stosowanych przez „fachowców”. W jaki sposób można uchronić się przed tego typu niekompetentnymi fachowcami lub innymi naciągaczami? W jaki sposób można sprawdzić kompetencje montera? Rzetelnym potwierdzeniem kompetencji w zakresie montażu i serwisu paneli fotowoltaicznych jest certyfikat autoryzowanego montera paneli fotowoltaicznych, wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego.

Uprawnienia OZE w zakresie paneli fotowoltaicznych potwierdzają kompetencje i kwalifikacje instalatorów. Są również kartą przetargową przy rekrutacji nowych pracowników – pracodawca, zatrudniając osobę z certyfikatem OZE ma pewność, iż dokonał właściwego wyboru osoby, która poradzi sobie z najbardziej skomplikowanymi problemami doborowymi i montażowymi urządzeń, ponieważ posiada odpowiedni zakres wiedzy z zakresu działania i montażu paneli fotowoltaicznych. Warto wspomnieć, że posiadanie certyfikatu potwierdzającego kompetencje niejednokrotnie jest podstawowym kryterium wyboru wykonawcy instalacji urządzenia w przypadku zamówień publicznych jak i prywatnych. Inwestorzy chętniej podejmują współpracę z firmami, które potrafią udokumentować kompetencje swoich pracowników.

Co zrobić, aby uzyskać certyfikat OZE ?

Jak już wspomniałem, uprawnienia OZE w zakresie montażu paneli fotowoltaicznych potwierdzają kwalifikacje montera. Konieczność ich posiadania wynika z Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii. Według Ustawy instalator może wystąpić z wnioskiem do Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego o wydanie dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji do instalowania paneli fotowoltaicznych. Zgodnie z Ustawą, może on uzyskać certyfikat OZE jeśli posiada:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej lub
 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lub w specjalności w zakresie instalacji odnawialnego źródła energii albo urządzeń i instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych lub elektrycznych

w przypadku, jeżeli posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu.

W przypadku osób, które nie posiadają opisanych powyżej dyplomów, niezbędne jest odbycie szkolenia w Ośrodku szkoleniowym oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego. Szkolenie podstawowe można odbyć w Ośrodku akredytowanym przez UDT. Warunki przyznania akredytacji znajdziemy w zapisach Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ośrodek, chcąc sprostać wymaganiom niezbędnym do uzyskania akredytacji, musi spełnić określone warunki, między innymi musi:

 • posiadać procedury rejestrowania uczestników szkoleń oraz dokumentowania przebiegu szkoleń wraz z oceną ich efektywności,
 • dysponować odpowiednimi warunkami lokalowymi i wyposażeniem,
 • dysponować odpowiednio wykwalifikowaną osobą prowadzącą szkolenie.

Listę akredytowanych organizatorów szkoleń można znaleźć na stronie Urzędu Dozoru Technicznego.

Gdzie odbyć odpowiednie szkolenia celem uzyskania certyfikatu OZE ?

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie pragnie zaprosić Państwa do skorzystania ze szkoleń niezbędnych w przypadku osób ubiegających się o certyfikat OZE w zakresie paneli fotowoltaicznych. Nasza wykwalifikowana kadra przekaże teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu dobrych praktyk instalacyjnych i eksploatacyjnych opisanych urządzeń. Wiedza zdobyta podczas cyklu szkoleń pomoże przygotować się do egzaminu przeprowadzanego przez Urząd Dozoru Technicznego oraz będzie pomocna w pracy zawodowej przy montażu i obsłudze paneli fotowoltaicznych. Z uwagi na poszerzające się Eko-trendy znajomość zasady działania paneli fotowoltaicznych wiedza ta może okazać się również podczas spotkań biznesowych jak i towarzyskich, dzięki niej będziemy odbierani, jako ludzie świadomi ekologicznie jak również posiadający szeroką wiedzę techniczną. Podczas szkolenia zapoznają się Państwo nie tylko z suchą wiedzą teoretyczną, a zyskają możliwość kontaktu z osobami, które ciągle zajmują się tematyka związaną z panelami fotowoltaicznymi oraz pracują przy rzeczywistych jednostkach oraz są bardzo chętne do przekazania Państwu informacji „z życia wziętych”.

Pragniemy również zauważyć, że Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie prowadzi również wiele interesujących i przydatnych szkoleń m.in. takich jak:

 • Szkolenie umożliwiające uzyskanie certyfikat autoryzowanego montera instalacji pomp ciepła- OZE
 • Szkolenie umożliwiające zdobycie uprawnień F-gazowych
 • Szkolenie z klimatyzacji samochodowej.

Przytoczone szkolenia to tylko ułamek, tych, które są oferowane przez Nasz ośrodek. Indywidualne podejście do każdego klienta jak również wieloletnie doświadczenie w branży chłodniczej i OZE pozwala nam na kompleksowe rozwiązywanie problemów, z jakimi Państwo do Nas przychodzą. Zapraszamy do kontaktu, ze swojej strony obiecujemy zarówno doradzenie Państwu odpowiedniej kolejności szkoleń, aby wynieść z nich jak najwięcej przydatnych informacji, jak również, a może przede wszystkim świetnie wyposażone stanowiska dydaktyczne oraz merytoryczną i chętną do przekazywania wiadomości kadrę dydaktyków. Zachęcamy do zapoznania się z całą ofertą szkoleń znajdujących się na stronie internetowej Centralnego Ośrodka Chłodnictwa „COCH” w Krakowie lub kontaktu mailowego i telefonicznego.

Dziękujemy za lekturę artykułu i serdecznie zapraszamy do współpracy.

Autor: Andrzej Chmaj

Źródło:

 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478)
 • Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu (Dz.U. 2017 poz. 1034),
 • www.udt.gov.pl
 • Badanie i ocena
 • Szkolenia i kompetencje
 • Certyfikacja
 • Inspekcja i nadzór
 • Zamów usługę
 • Nowości
 • O nas
 • Kontakt