Usługi w zakresie badań, certyfikacji, szkoleń i inspekcji

HomeAktualnościCertyfikacjaDział Certyfikacji Centralnego Ośrodka Chłodnictwa COCH w Krakowie – Twoim Partnerem na Drodze do Zgodności z Normami Europejskimi (CE)

Dział Certyfikacji Centralnego Ośrodka Chłodnictwa COCH w Krakowie – Twoim Partnerem na Drodze do Zgodności z Normami Europejskimi (CE)

Dział Certyfikacji Centralnego Ośrodka Chłodnictwa COCH w Krakowie

- Twoim Partnerem na Drodze do Zgodności z Normami Europejskimi (CE)

W dobie globalizacji i rosnących wymagań w zakresie bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska, uzyskanie certyfikacji dla swoich produktów jest kluczowym krokiem dla każdego przedsiębiorstwa chcącego wprowadzić swoje wyroby na rynku europejskim. Centralny Ośrodek Chłodnictwa (COCH) w Krakowie doskonale zdaje sobie sprawę z tego wyzwania, dlatego oferujemy swoim klientom wsparcie w uzyskaniu certyfikatu zgodności CE.

Certyfikacja zgodności CE, choć może wydawać się skomplikowanym procesem, przynosi liczne korzyści firmie, której produkty podlegają ocenie. To znak jakości, gwarantujący, że produkt spełnia europejskie standardy i normy bezpieczeństwa, a jego wprowadzenie na rynek Unii Europejskiej jest legalne. Dlaczego więc warto wybrać certyfikację CE?

Po pierwsze, certyfikat CE otwiera drzwi do olbrzymiego rynku z ponad 500 milionami potencjalnych klientów. To krok niezbędny do sprzedaży i dystrybucji produktów na terenie Unii Europejskiej. To także gwarancja, że produkt jest bezpieczny dla konsumentów, co z kolei buduje ich zaufanie i zwiększa konkurencyjność firmy.

Korzyści z certyfikacji CE obejmują także ochronę konsumentów przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z używania niesprawnych lub niebezpiecznych produktów. To nie tylko obowiązek prawny, ale także moralny, który może znacząco wpłynąć na reputację firmy.

Posiadanie certyfikatu CE może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku. Klienci często preferują produkty z tym znakiem, widząc w nim gwarancję jakości i zgodności z normami europejskimi. To może prowadzić do zwiększenia sprzedaży i zysków firmy.

Certyfikacja CE ułatwia ekspansję na rynki zagraniczne, ponieważ wiele krajów poza Unią Europejską akceptuje ten certyfikat jako dowód zgodności z międzynarodowymi standardami. To daje firmie możliwość zdobycia nowych klientów i rozwinięcia swojej działalności poza granicami UE.

Jednym z istotnych aspektów certyfikacji CE jest także minimalizowanie ryzyk prawnych. Posiadanie certyfikatu może pomóc firmie w uniknięciu potencjalnych roszczeń konsumentów lub innych podmiotów związanych z niespełnieniem norm bezpieczeństwa.

Warto również zauważyć, że proces certyfikacji CE może stymulować innowacje w firmie, zachęcając do wprowadzania nowoczesnych rozwiązań i technologii w produktach. To z kolei może przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności oferty firmy.

Certyfikacja CE to inwestycja w przyszłość firmy, która może przynieść długotrwałe korzyści.

Dlaczego warto skorzystać z usług Działu Certyfikacji COCH?

Dział Certyfikacji COCH posiada wieloletnie doświadczenie w certyfikacji wyrobów i urządzeń chłodniczych. Nasza oferta certyfikacji pozwala nam na realizację zadań związanych z oceną zgodności:

 1. Certyfikacja w zakresie emisji hałasu do środowiska:

Certyfikacja w zakresie emisji hałasu do środowiska jest istotna, szczególnie w przypadku producentów urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń. COCH posiada uprawnienia do oceny zgodności w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska. Nasza akredytacja obejmuje:

 • Wewnętrzną kontrolę produkcji z oceną dokumentacji technicznej, co oznacza, że jesteśmy w stanie ocenić procesy produkcyjne i dokumentację techniczną, aby upewnić się, że spełniają one wymagania regulacji.
 • Okresową kontrolę, która pozwala na monitorowanie i utrzymanie zgodności produkowanych urządzeń w dłuższym okresie czasu.
 • Weryfikację jednostkową, co jest istotne dla oceny zgodności konkretnych jednostek produkcyjnych z regulacjami.
 1. Certyfikacja w zakresie prostych zbiorników ciśnieniowych:

W tym obszarze Dział Certyfikacji COCH posiada uprawnienia do oceny zgodności urządzeń w zakresie wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych. Nasze usługi obejmują:

 • Moduł B – dotyczący badań wewnętrznej kontroli produkcji oraz oceny dokumentacji technicznej, co zapewnia, że procesy produkcji zbiorników ciśnieniowych są zgodne z wymaganiami.
 • Moduł C1 – obejmujący badania wewnętrznej kontroli produkcji, ocenę dokumentacji technicznej oraz badania laboratoryjne.
 • Moduł C2 – pozwalający na badania wewnętrznej kontroli produkcji, ocenę dokumentacji technicznej oraz certyfikację typu zbiorników ciśnieniowych.
 1. Certyfikacja w zakresie urządzeń ciśnieniowych:

Dział Certyfikacji COCH prowadzi certyfikację na ocenę zgodności w tym obszarze wg postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE – dotyczy to modułów, takich jak:

 • Moduł A2 – obejmuje badania wewnętrznej kontroli produkcji, ocenę dokumentacji technicznej oraz badania typu, co jest istotne dla zapewnienia zgodności produktów z regulacjami – obszar ten realizowany jest przez naszą Jednostkę Inspekcyjną.
 • Moduł B – pozwala na akredytację typu produkcji i projektu, co oznacza, że możemy certyfikować zarówno same urządzenia, jak i ich projekty.
 • Moduł D, D1 – dotyczy badań nad zabezpieczeniem urządzeń ciśnieniowych i ich kontrolą.
 • Moduł E, E1 – obejmuje kontrole nierozłącznych połączeń w urządzeniach ciśnieniowych, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa.
 • Moduł F, G, H1 – pozwalają na certyfikację zgodności z różnymi aspektami regulacji dotyczących urządzeń ciśnieniowych.
 1. Zatwierdzanie personelu do wykonywania połączeń nierozłącznych

COCH oferuje także certyfikację personelu, który wykonuje połączenia nierozłączne w urządzeniach ciśnieniowych. Nasza autoryzacja w tym zakresie pozwala na pewne i bezpieczne wykonywanie tych kluczowych zadań.

Proces certyfikacji zgodności wyrobów z naszą jednostką:

Proces certyfikacji zgodności wyrobów jest złożony, ale Dział Certyfikacji COCH dokłada wszelkich starań, aby go uczynić jak najbardziej efektywnym i wygodnym dla klienta. Oto jak wygląda ogólny proces:

 1. Konsultacja początkowa: Rozpocznijmy od rozmowy, podczas której omówimy Twoje potrzeby, cele i wymagania dotyczące certyfikacji. Postaramy się zrozumieć szczegóły Twojego produktu i zasugerować najlepszą drogę do certyfikacji.
 2. Analiza dokumentacji technicznej: Nasz zespół specjalistów przeprowadzi dokładną analizę dokumentacji technicznej Twojego wyrobu, aby upewnić się, że spełnia ona obowiązujące normy i regulacje.
 3. Przygotowanie do badań: W razie potrzeby sugerujemy wykonanie niezbędnych badań w akredytowanym laboratorium.
 4. Ocenia dokumentacji technicznej: Nasz zespół ocenia dokumentację techniczną oraz wyniki badań, aby upewnić się, że wszystkie wymagania zostały spełnione.
 5. Wydanie certyfikatu zgodności: Po pomyślnym zakończeniu procesu, wydajemy certyfikat zgodności, który potwierdza, że Twój wyrób spełnia europejskie normy i regulacje.
 6. Monitorowanie zgodności: Nasza współpraca nie kończy się na wydaniu certyfikatu. Możemy również pomóc w monitorowaniu zgodności Twojego produktu w okresie jego eksploatacji.
Dlaczego COCH?

Dział Certyfikacji COCH to zaufany partner na drodze do uzyskania certyfikatu zgodności (CE) a normami europejskimi. Nasze doświadczenie, wiedza i najnowocześniejsze laboratoria pozwalają nam sprostać najwyższym wymaganiom regulacyjnym, zapewniając Twojej firmie dostęp do europejskiego rynku oraz konkurencyjność. Skorzystaj z naszych usług, aby upewnić się, że Twoje produkty spełniają najnowsze normy i regulacje.

 • Badanie i ocena
 • Szkolenia i kompetencje
 • Certyfikacja
 • Inspekcja i nadzór
 • Zamów usługę
 • Nowości
 • O nas
 • Kontakt