Usługi w zakresie badań, certyfikacji, szkoleń i inspekcji

HomeBadania akustyczne i drgań maszyn i urządzeń

Badania akustyczne i drgań maszyn i urządzeń

Jednym z obowiązków producentów i importerów jest wprowadzanie na rynek w UE wyłącznie bezpiecznych produktów. Zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE producent lub importer musi między innymi informować użytkowników w instrukcji obsługi o poziomach hałasu emitowanego przez maszyny.

Kolejnym z obowiązków producentów i importerów maszyn dla produktów wprowadzanych do obrotu w UE jest wykazanie zgodności z wymaganiami dyrektywy 2000/14/WE w zakresie emisji hałasu urządzeń używanych na zewnątrz.

Jesteśmy akredytowanym laboratorium badawczym, które przeprowadza indywidualne badania zgodnie z ogólnie obowiązującymi normami międzynarodowymi i metodologią, głównie w celu określenia poziomu dźwięku i/lub poziomu mocy akustycznej.

Szczegóły dotyczące badań akustycznych

Jakie urządzenia badamy?

Poziom ciśnienia akustycznego i mocy akustycznej mierzymy głównie na następujących produktach:

 • Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła, ziębiarki do procesów przemysłowych i osuszacze z elektrycznie napędzanymi sprężarkami:
 • Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła, do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń, osuszacze i ziębiarki do procesów przemysłowych
 • Podgrzewacze wody z pompą ciepła
 • inne maszyny i urządzenia

Zapewniamy niezależne pomiary parametrów hałasu podawanych w materiałach promocyjnych producenta (np. w obowiązkowych kartach produktów).

Jesteśmy również w stanie zapewnić producentom testy rozwojowe w celu optymalizacji ustawień ich produktów.

Jakie parametry określamy podczas badań akustycznych?

 • Hałas emitowany przez maszynę na stanowisku operatora i w przestrzeni roboczej przeznaczonej dla ruchu operatorów (ciśnienie akustyczne)
 • Obliczanie poziomu mocy akustycznej maszyny
 • Hałas emitowany przez urządzenia gospodarstwa domowego
 • Wyznaczamy poziom mocy akustycznej źródeł hałasu za pomocą sond natężenia – pomiar metodą skanowania

Szczegóły dot. stosowanych norm

Przeprowadzamy testy zgodnie z normami europejskimi i krajowymi. Nasze Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Pomiary wykonujemy z uwzględnieniem norm:

PN-EN 12102-1:2018-03 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła, ziębiarki do procesów przemysłowych i osuszacze z elektrycznie napędzanymi sprężarkami — Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej — Część 1: Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła, do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń, osuszacze i ziębiarki do procesów przemysłowych

PN-EN 12102-2:2019-06 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła, ziębiarki do procesów przemysłowych i osuszacze z elektrycznie napędzanymi sprężarkami — Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej — Część 2: Podgrzewacze wody pompą ciepła

PN-EN ISO 3744:2011  Akustyka — Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego — Metody techniczne stosowane w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk

PN-EN ISO 3746:2011 Akustyka — Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego — Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk

PN-EN ISO 3747:2011 Akustyka — Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego — Metoda techniczna i orientacyjna w warunkach in situ w środowisku pogłosowym

W szczególności badania uwzględniają:

PN-EN 12102-1:2018-03 p. 7.4.

PN-EN 12102-2:2019-06 p. 9

PN-EN ISO 3744:2011

 • Poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką A
 • Zakres: 30-136 dB
 • Poziom mocy akustycznej  skorygowany charakterystyką A (z obliczeń)
 • Metoda techniczna w warunkach pola swobodnego

PN-EN 12102-1:2018-03 p. 1.

PN-EN ISO 3746:2011

 • Poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką A
 • Zakres: 30-136 dB
 • Poziom mocy akustycznej  skorygowany charakterystyką A (z obliczeń)
 • Metoda orientacyjna w warunkach pola swobodnego

PN-EN 12102-2:2019-06 p. 9

PN-EN ISO 3747:2011

 • Poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką A
 • Zakres: 30-136 dB
 • Poziom mocy akustycznej  skorygowany charakterystyką A (z obliczeń)
 • Metody techniczna i orientacyjna w środowisku pogłosowym

Akredytacja

Akredytacja jakości - gwarancja zaufania

Laboratorium Urządzeń Chłodniczych AB 308 jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji i specjalizuje się w badaniach urządzeń chłodniczych.

Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, którzy oferują kompleksową pomoc w procesie przygotowania do badań i samych testów urządzeń chłodniczych. Dzięki naszym usługom zapewniamy klientom rzetelną i profesjonalną obsługę na każdym etapie współpracy.

Dane kontaktowe

Poniżej znajdziesz spis danych kontaktowych do Laboratorium Urządzeń Chłodniczych COCH

 • Badanie i ocena
 • Szkolenia i kompetencje
 • Certyfikacja
 • Inspekcja i nadzór
 • Zamów usługę
 • Nowości
 • O nas
 • Kontakt