Usługi w zakresie badań, certyfikacji, szkoleń i inspekcji

HomeBadania osuszaczy powietrza

Badania osuszaczy powietrza

Oferujemy kompleksowe badania osuszaczy powietrza. Nasze usługi obejmują testy wydajności wykraplania, zużycia energii, charakterystyki osuszaczy, pracy w warunkach nienormalnych oraz badania bezpieczeństwa elektrycznego. Przeprowadzamy również badania porównawcze i optymalizacyjne.

O naszych badaniach osuszaczy

Współpracujemy z krajowymi producentami osuszaczy, uczestnicząc od wielu lat m.in. w pracach badawczo-rozwojowych prowadzonych przez te przedsiębiorstwa w zakresie omawianych urządzeń

Typowy osuszacz składa się z następujących elementów:

 • Filtr powietrza wlotowego, który zatrzymuje cząstki stałe zanieczyszczające powietrze osuszane;
 • Oziębiacz powietrza, przeznaczony do obniżania temperatury dopływającego powietrza wilgotnego do temperatury umożliwiającej wykraplanie znacznej części wilgoci;
 • Skraplacz, w którym następuje podgrzanie strumienia powietrza oziębionego w parowaczu, w przybliżeniu do temperatury początkowej;
 • Wentylator ssawny, który wymusza stały napływ powietrza z otoczenia do osuszacza i po przejściu w/w aparatów przetłacza powietrze przez perforowaną ściankę przednią osuszacza do otoczenia, przy czym pewna część strumienia powietrza przed opuszczeniem osuszacza użyta jest do chłodzenia przedziału sprężarki i zespołu elektrycznego osuszacza;
 • Sprężarka, która jest podstawowym elementem zamkniętego obiegu ziębniczego. Jej zadaniem jest utrzymywanie właściwych poziomów ciśnień w parowaczu (strona niskiego ciśnienia) i w skraplaczu (strona wysokiego ciśnienia) i zapewnienie wymaganego natężenia przepływu czynnika ziębniczego w obiegu;
 • Element rozprężny, zazwyczaj jest to kapilara, która zapewnia rozprężanie ciekłego czynnika ziębniczego o wysokim, płynącego ze skraplacza do ciśnienia parowania w oziębiaczu powietrza.

Oprócz tego obieg ziębniczy jest wyposażony w filtr-odwadniacz, którego zadaniem jest usuwanie z ciekłego czynnika ziębniczego zanieczyszczeń i wilgoci, ujawniających się podczas eksploatacji.

Akredytacja

Akredytacja jakości - gwarancja zaufania

Laboratorium Urządzeń Chłodniczych AB 308 jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji i specjalizuje się w badaniach urządzeń chłodniczych.

Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, którzy oferują kompleksową pomoc w procesie przygotowania do badań i samych testów urządzeń chłodniczych. Dzięki naszym usługom zapewniamy klientom rzetelną i profesjonalną obsługę na każdym etapie współpracy.

Dane kontaktowe

Poniżej znajdziesz spis danych kontaktowych do Laboratorium Urządzeń Chłodniczych COCH

 • Badanie i ocena
 • Szkolenia i kompetencje
 • Certyfikacja
 • Inspekcja i nadzór
 • Zamów usługę
 • Nowości
 • O nas
 • Kontakt