Usługi w zakresie badań, certyfikacji, szkoleń i inspekcji

HomeBadania wentylatorów

Badania wentylatorów

Oferujemy profesjonalne badania wentylatorów. Jesteśmy liderem w dziedzinie testów i certyfikacji urządzeń wentylacyjnych, działając zgodnie z najwyższymi standardami jakości i bezpieczeństwa.

Nasze usługi są skierowane zarówno do producentów, jak i użytkowników końcowych, pragnących zapewnić maksymalną efektywność i niezawodność swoich urządzeń. Charakterystyki wyznaczane są zgodnie z normami i przepisami EKOPROJEKTU

Badania wentylatorów przemysłowych w COCH

Wentylatory – Kluczowe Maszyny Przepływowe

Wentylatory to maszyny przepływowe, które odgrywają kluczową rolę w przetłaczaniu par i gazów. Są powszechnie stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych, chłodniczych, odpylających, suszarniczych oraz wielu innych. W zależności od konstrukcji i kierunku przepływu czynnika przez wirnik, wentylatory dzielą się na promieniowe i osiowe.

Rodzaje Wentylatorów

 • Wentylatory Promieniowe: Zasysają powietrze osiowo i tłoczą je promieniowo. Idealne do zastosowań wymagających większego spiętrzenia.
 • Wentylatory Osiowe: Zasysają i tłoczą powietrze w kierunku osiowym, co sprawia, że są odpowiednie w sytuacjach, gdzie potrzebne są większe wydajności.

Podział Wentylatorów według Spiętrzenia

Wentylatory można podzielić na trzy kategorie w zależności od wielkości uzyskiwanego spiętrzenia ΔPc:

 • Niskociśnieniowe: ΔPc do 720 Pa.
 • Średniociśnieniowe: ΔPc od 720 do 3600 Pa.
 • Wysokociśnieniowe: ΔPc od 3600 do 30000 Pa.

Inne Kryteria Podziału Wentylatorów

Wentylatory można również klasyfikować według:

 • Sposobu zabudowy w instalacji: ssące, ssąco-tłoczące, tłoczące.
 • Zastosowania: przeciwwybuchowe, dachowe, do transportu pneumatycznego.
 • Ilości wirników: jednostopniowe, wielostopniowe.
 • Sposobu zasysania czynnika: jednostronne, dwustronne.

Podstawowe Parametry Wentylatora

Charakterystyka pracy wentylatora zależy od kilku kluczowych parametrów:

 • Wydajność: Strumień objętości czynnika przetłaczanego przez urządzenie.
 • Spiętrzenie: Różnica ciśnień pomiędzy całkowitym ciśnieniem na wylocie a całkowitym ciśnieniem na wlocie.
 • Zapotrzebowanie mocy napędowej: Energia wymagana do napędu wentylatora.
 • Moc użyteczna: Obliczana jako iloczyn wydajności, spiętrzenia całkowitego oraz współczynnika korekcyjnego uwzględniającego ściśliwość gazu.
 • Sprawność całkowita: Stosunek mocy użytecznej do mocy na wale.

Charakterystyka Wentylatora

Przedmiotem badania wentylatora jest wyznaczenie jego charakterystyki, która pokazuje wewnętrzne warunki pracy wentylatora, będące zależnością ciśnienia od strumienia objętościowego. Dla każdego wentylatora i każdej prędkości obrotowej istnieje charakterystyczna krzywa, którą można wyznaczyć doświadczalnie. Znajomość tej charakterystyki jest niezbędna do właściwego doboru wentylatora do określonych zastosowań oraz oceny prawidłowości jego pracy.

Akredytacja

Akredytacja jakości - gwarancja zaufania

Laboratorium Urządzeń Chłodniczych AB 308 jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji i specjalizuje się w badaniach urządzeń chłodniczych.

Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, którzy oferują kompleksową pomoc w procesie przygotowania do badań i samych testów urządzeń chłodniczych. Dzięki naszym usługom zapewniamy klientom rzetelną i profesjonalną obsługę na każdym etapie współpracy.

Dane kontaktowe

Poniżej znajdziesz spis danych kontaktowych do Laboratorium Urządzeń Chłodniczych COCH

 • Badanie i ocena
 • Szkolenia i kompetencje
 • Certyfikacja
 • Inspekcja i nadzór
 • Zamów usługę
 • Nowości
 • O nas
 • Kontakt