Usługi w zakresie badań, certyfikacji, szkoleń i inspekcji

HomeBudowa, obsługa i eksploatacja pomp ciepła

Budowa, obsługa i eksploatacja pomp ciepła

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznie rozwijającej się branży pomp ciepła?
A może jesteś doświadczonym instalatorem, który pragnie poszerzyć swoje umiejętności?

Nasze szkolenie z budowy, obsługi i eksploatacji pomp ciepła jest idealnym wyborem dla Ciebie! Oferujemy kompleksowe zajęcia teoretyczne i praktyczne, prowadzone przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem. Z nami zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale i certyfikat, który zwiększy Twoją konkurencyjność na rynku pracy.

Informacje szczegółowe o szkoleniu

Czas trwania i miejsce szkolenia

 • 1 dzień – szczegółowy harmonogram otrzymają Państwo w dniu rozpoczęcia zajęć.
 • Szkolenie realizowane jest w salach szkoleniowych Centralnego Ośrodka Chłodnictwa „COCH” – ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, woj. małopolskie

Program kursu

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia, które jest niezbędne do przystąpienia do egzaminu UDT. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Część teoretyczna

 • Zasada Działania Pomp Ciepła:

  • Omówienie podstawowych zasad działania pomp ciepła oraz różnic między poszczególnymi typami (np. powietrzne, wodne, gruntowe).
 • Elementy Składowe Instalacji:

  • Identyfikacja i funkcje głównych komponentów systemu pomp ciepła, takich jak kompresor, wymiennik ciepła, układ regulacji i inne.
 • Dolne Źródło Energii:

  • Analiza różnych typów dolnych źródeł ciepła, takich jak grunt czy woda, oraz ich wpływ na efektywność systemu pomp ciepła.
 • Górne Źródło Energii:

  • Zrozumienie roli górnego źródła ciepła, jakim może być powietrze, woda użytkowa czy inne medium, które wykorzystywane jest w procesie wymiany ciepła.
 • Współczynnik COP:

  • Wyjaśnienie znaczenia współczynnika COP (Coefficient of Performance) i jego zastosowania w ocenie efektywności energetycznej pomp ciepła.
 • Wymagania Prawne:

  • Przegląd obowiązujących przepisów i norm dotyczących montażu oraz serwisowania instalacji pomp ciepła, w tym wymagania związane z kwalifikacjami i certyfikatami.
 • Pomiary i Analiza Parametrów:

  • Praktyczne aspekty pomiaru i analizy podstawowych parametrów identyfikujących pracę systemu pomp ciepła, w tym efektywność energetyczną i wydajność.

Część Praktyczna:

 1. Dobra Praktyka Instalacyjna:

  • Zapoznanie się z najważniejszymi aspektami dobrej praktyki instalacyjnej, w tym technikami montażu i konfiguracji systemów pomp ciepła.
 2. Czynności Instalacyjne:

  • Praktyczne szkolenie w zakresie montażu różnych typów pomp ciepła, obejmujące instalację i integrację z istniejącymi systemami grzewczymi.
 3. Czynności Serwisowe:

  • Trening w wykonywaniu podstawowych czynności serwisowych, takich jak konserwacja, diagnozowanie usterek i regulacja parametrów systemów pomp ciepła.

Nasze szkolenie zapewnia holistyczne podejście do tematu pomp ciepła, łącząc teoretyczną wiedzę z praktycznymi umiejętnościami, które są niezbędne do skutecznego działania w tej specjalistycznej branży.

Dlaczego My?

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie pragnie zaprosić Państwa do skorzystania ze szkoleń niezbędnych w przypadku osób ubiegających się o certyfikat OZE w zakresie pomp ciepła. Nasza wykwalifikowana kadra przekaże teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu dobrych praktyk instalacyjnych i eksploatacyjnych opisanych urządzeń. Wiedza zdobyta podczas cyklu szkoleń pomoże przygotować się do egzaminu przeprowadzanego przez Urząd Dozoru Technicznego oraz będzie pomocna w pracy zawodowej przy montażu i obsłudze pomp ciepła. Posiadamy akredytację UDT (OZE-A/12/00035/15) potwierdzającą spełnienie wymagań Rozporządzenia.

 • Zaawansowane Zajęcia Praktyczne: Praktyczne zajęcia odbywają się na nowoczesnych stanowiskach wyposażonych w komercyjne pompy ciepła Vitocal 350-A oraz Vitocal 200-S, co umożliwia uczestnikom bezpośrednie zaznajomienie się z technologią i jej aplikacjami.

 • Zaświadczenie o Ukończeniu: Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje oficjalne zaświadczenie, potwierdzające zdobyte kwalifikacje i przydatność w praktyce zawodowej.

 • Szkolenie Stacjonarne z Elementami Teoretycznymi i Praktycznymi: Nasze szkolenie oferuje pełne wsparcie teoretyczne i praktyczne, co pozwala na skuteczne przyswojenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do profesjonalnej pracy z pompami ciepła.

 • Profesjonalne Wyposażenie i Sale Szkoleniowe: Korzystamy z nowocześnie wyposażonych sal szkoleniowych, zapewniających komfortowe warunki nauki oraz sprzyjających efektywnemu przyswajaniu wiedzy.

 • Pełne Wyżywienie: Podczas trwania szkolenia zapewniamy obiad, co pozwala uczestnikom skoncentrować się na nauce.

Jakie są koszty szkolenia?

Przedpłata za szkolenie powinna być dokonana najpóźniej 3 dni przed potwierdzonym terminem szkolenia. Płatność za szkolenie przedstawiona jest w Cenniku i powinna być wpłacona na konto:

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Spółka z o.o.
ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków
NIP: 675-000-15-38
REGON: 120714590
KRS: 0000307701
Bank PEKAO S.A. Oddział w Krakowie ul. Dunajewskiego 8, 30-960 Kraków
SWIFT: PKOPPLPW
IBAN: PL83 1240 4722 1111 0000 4860 6921

W tytule przelewu należy podać: „Pompy ciepła”, termin szkolenia, dane firmy oraz ilość osób.

Uwaga! Osoby prywatne mogą zapłacić za szkolenie wyłącznie gotówką, w kasie COCH, w dniu szkolenia.

 • Badanie i ocena
 • Szkolenia i kompetencje
 • Certyfikacja
 • Inspekcja i nadzór
 • Zamów usługę
 • Nowości
 • O nas
 • Kontakt

Zadzwoń lub napisz!
mgr inż. Łukasz Jurasz