Usługi w zakresie badań, certyfikacji, szkoleń i inspekcji

HomeInspekcja zakładów produkcyjnych według wymagań Umowy ATP

Inspekcja zakładów produkcyjnych według wymagań Umowy ATP

Jednostka Inspekcyjna COCH specjalizuje się w przeprowadzaniu ocen zakładów produkcyjnych, które wytwarzają wyroby objęte wymaganiami Umowy o Międzynarodowych Przewozach Szybko Psujących Się Artykułów Żywnościowych (ATP) oraz specjalnych środków transportu przeznaczonych do tych przewozów. Nasza misja polega na zapewnieniu, że produkty i środki transportu spełniają najwyższe międzynarodowe standardy bezpieczeństwa i jakości.

Jednostka Inspekcyjna COCH posiada akredytację AK47, która potwierdza naszą zdolność do niezależnej oceny zgodności z wymaganiami ATP oraz świadczenia wysokiej jakości usług inspekcyjnych. Nasza akredytacja zapewnia, że działamy zgodnie z międzynarodowymi standardami i wytycznymi, co potwierdza naszą wiarygodność i kompetencje w branży.

Informacje szczegółowe o procesie inspekcji

Co obejmuje inspekcja?

Proces inspekcji obejmuje sprawdzenie warunków organizacyjno-technicznych zakładów zajmujących się produkcją izolowanych cieplnie środków transportu lub mechanicznych urządzeń chłodniczych lub/i grzewczych (agregatów chłodniczych).

Weryfikacji podlega między innymi:

 • struktura organizacyjna zakładu (np. wdrożony system zarządzania jakością, procedury wyboru dostawców materiałów/podwykonawców, kontrola jakości wyrobów, prowadzone zapisy/rejestry, uprawnienia pracowników),
 • proces prowadzonej produkcji,
 • wyposażenie produkcyjne,
 • przyrządy pomiarowe (w tym nadzór nad nimi i wzorcowanie),
 • wykorzystywane materiały izolacyjne oraz elementy składowe,
 • dokumentacja produkcyjna,
 • zgodność wyrobów z akceptowalnym poziomem jakości,
 • zgodność wyrobów z wymaganiami międzynarodowej Umowy ATP,
 • stosowane oznakowania,

Zwracana jest szczególna uwaga na zapewnienie powtarzalnej produkcji wyrobów zgodnie ze specyfikacją protokołów badań wzorcowych środków transportu lub urządzeń chłodniczych/grzewczych.

Jak wygląda procedura uzyskania certyfikatu?

Procedura uzyskania certyfikatu Jednostki Inspekcyjnej COCH jest przejrzysta i składa się z następujących etapów:

 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami: Wypełnienie wniosku oraz dostarczenie niezbędnych dokumentów i informacji.

 2. Przegląd wniosku i wstępna weryfikacja przesłanych dokumentów: Sprawdzenie kompletności i poprawności przesłanych materiałów.

 3. Rejestracja wniosku i podpisanie umowy o przeprowadzenie oceny: Zarejestrowanie wniosku oraz podpisanie umowy dotyczącej przeprowadzenia oceny zgodności.

 4. Przeprowadzenie inspekcji zakładu produkcyjnego: Fizyczna wizyta inspekcyjna w zakładzie produkcyjnym w celu oceny zgodności z wymaganiami Umowy ATP.

 5. Szczegółowa ocena dokumentacji: Analiza zebranych informacji i dokumentów w kontekście wymagań regulacyjnych.

 6. Przygotowanie sprawozdania: Opracowanie szczegółowego sprawozdania z inspekcji, zawierającego wyniki oceny oraz zalecenia.

 7. Podjęcie decyzji o wydaniu certyfikatu: Na podstawie zebranych danych i oceny, podjęcie decyzji o przyznaniu certyfikatu.

 8. Wydanie certyfikatu i nadzór: W przypadku pozytywnej oceny, wydanie certyfikatu zgodności (w języku polskim i angielskim) obowiązującego przez 3 lata. Dodatkowo, przekazanie sprawozdania z inspekcji oraz licencji na stosowanie oznakowania odnoszącego się do zrealizowanej oceny.

Proces ten zapewnia, że produkty i środki transportu spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości, umożliwiając dostęp do międzynarodowych rynków oraz zwiększając konkurencyjność na globalnym rynku.

Odwołania i Skargi

Informacje na temat procedury rozpatrywania skarg i odwołań można znaleźć pod tym linkiem.

Dodatkowe możliwości

Odkryj bezpieczeństwo w każdym detalu - inspekcje urządzeń ciśnieniowych z COCH!

Odkryj bezpieczeństwo w każdym detalu dzięki profesjonalnym inspekcjom urządzeń ciśnieniowych oferowanym przez COCH. Nasze zaawansowane usługi zapewniają rzetelność i pełną zgodność z wymaganiami dyrektyw UE.

Formularze zleceń

Uzupełnione dokumenty należy przesłać na adres: certyfikacja@coch.pl

Przydatne linki

Bezpieczeństwo potwierdzone akredytacją

Akredytacja

Akredytacja jakości - gwarancja zaufania

Jednostka inspekcyjna AK 044 jest akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji i specjalizuje się w ocenie zgodności z dyrektywą 2014/68/UE dotyczącą urządzeń ciśnieniowych.

Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, którzy oferują kompleksową pomoc w procesie certyfikacji i oceny zgodności urządzeń ciśnieniowych. Dzięki naszym usługom zapewniamy klientom rzetelną i profesjonalną obsługę na każdym etapie współpracy.

Dane kontaktowe

Poniżej znajdziesz spis danych kontaktowych do Jednostki Inspekcyjnej COCH

 • Badanie i ocena
 • Szkolenia i kompetencje
 • Certyfikacja
 • Inspekcja i nadzór
 • Zamów usługę
 • Nowości
 • O nas
 • Kontakt