Usługi w zakresie badań, certyfikacji, szkoleń i inspekcji

HomeMapowanie GDP, DPD

Mapowanie GDP, DPD

Prowadzimy usługi mapowania dystrybucji temperatury dla pojazdów transportowych przeznaczonych do produktów medycznych, zgodnie z wytycznymi Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP) Ministerstwa Zdrowia RP. Badania te są realizowane zgodnie z normą PKN-DIN SPEC 91323:2019-08 i obejmują mapowanie temperatury zarówno z ładunkiem, jak i bez ładunku, przy użyciu specjalistycznej komory klimatycznej symulującej warunki letnie i zimowe.

Szczegóły dotyczące certyfikacji EU GDP i mapowania

Wytyczne EU GDP

W Wytycznych UE GDP (Wytyczne z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie dobrej praktyki dystrybucyjnej produktów leczniczych stosowanych u ludzi – 2013/C 343/01) w rozdziale 2.4. i rozdziale 9.4. wymieniono specjalne wymagania dla produktów wrażliwych na temperaturę:

 • Rozdział 2.4 (Training): „[…] Personel zajmujący się wszelkimi produktami, które wymagają bardziej rygorystycznych warunków postępowania, powinien przejść specjalne szkolenie. Przykłady takich produktów obejmują […] produkty wrażliwe na temperaturę.
  Należy prowadzić rejestr wszystkich szkoleń, a skuteczność szkolenia powinna być okresowo oceniana i dokumentowana.“
 • Rozdział 9.4. (Products requiring special conditions):[…] W przypadku produktów wrażliwych na temperaturę należy stosować wykwalifikowany sprzęt (np. opakowania termiczne, pojemniki z kontrolowaną temperaturą lub pojazdy z kontrolowaną temperaturą), aby zapewnić utrzymanie prawidłowych warunków transportu między producentem, dystrybutorem hurtowym i klientem.
  Jeżeli używane są pojazdy z kontrolowaną temperaturą, sprzęt do monitorowania temperatury używany podczas transportu powinien być konserwowany i kalibrowany w regularnych odstępach czasu. Należy przeprowadzać mapowanie temperatury w reprezentatywnych warunkach i uwzględniać zmiany sezonowe.
  Na żądanie klienci powinni otrzymać informacje potwierdzające, że produkty spełniały warunki przechowywania w temperaturze. […]
  Proces dostarczania produktów wrażliwych i kontroli sezonowych zmian temperatury powinien być opisany w pisemnej procedurze.“

Akredytacja

Akredytacja jakości - gwarancja zaufania

Laboratorium Urządzeń Chłodniczych AB 308 jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji i specjalizuje się w badaniach urządzeń chłodniczych.

Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, którzy oferują kompleksową pomoc w procesie przygotowania do badań i samych testów urządzeń chłodniczych. Dzięki naszym usługom zapewniamy klientom rzetelną i profesjonalną obsługę na każdym etapie współpracy.

Dane kontaktowe do inspektorów ATP

Poniżej znajdziesz spis danych kontaktowych do Laboratorium Urządzeń Chłodniczych COCH

 • Badanie i ocena
 • Szkolenia i kompetencje
 • Certyfikacja
 • Inspekcja i nadzór
 • Zamów usługę
 • Nowości
 • O nas
 • Kontakt