Usługi w zakresie badań, certyfikacji, szkoleń i inspekcji

HomeNapełnianie ciśnieniowych zbiorników (w zakresie czynników chłodniczych)

Napełnianie ciśnieniowych zbiorników (w zakresie czynników chłodniczych)

Oferujemy wysokiej jakości szkolenia dla osób pragnących zdobyć uprawnienia do napełniania ciśnieniowych zbiorników przenośnych z fluorowanymi gazami o pojemności powyżej 350 cm3. Nasze szkolenia są prowadzone przez doświadczonych trenerów, posiadających nie tylko bogatą wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności niezbędne do zdania egzaminu.

Co nas wyróżnia? Bezpośrednio po zakończeniu szkolenia organizujemy egzamin praktyczny przed komisją UDT, który odbywa się na specjalnie przygotowanym stanowisku w naszej placówce. Dzięki temu kandydaci mają możliwość aplikowania wiedzy natychmiast po jej przyswojeniu, w komfortowym dla siebie środowisku. Nasze stanowisko do odzysku czynnika chłodniczego jest wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, identyczny z tym używanym podczas szkolenia, co gwarantuje spójność procesu egzaminacyjnego z zakresem przekazywanej wiedzy.

Informacje szczegółowe o szkoleniu

Czas trwania i miejsce szkolenia

 • 1 dzień – szczegółowy harmonogram otrzymają Państwo w dniu rozpoczęcia zajęć.
 • Szkolenie realizowane jest w salach szkoleniowych Centralnego Ośrodka Chłodnictwa „COCH” – ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, woj. małopolskie

Program kursu

Program kursu składa się z wykładów i zajęć praktycznych, podczas których uczestnicy będą ćwiczyć napełnianie zbiorników ciśnieniowych.  Kurs skonstruowany jest, tak by dać możliwość zdobycia praktycznych umiejętności dla uczestników i tym samym przygotowanie ich do egzaminu.

Ważna informacja organizacyjna (termin szkolenia)

Z uwagi na przeprowadzanie egzaminu przez UDT konieczne jest dostarczenie pełnomocnictwa upoważniającego nasz Ośrodek do reprezentowania Państwa przed UDT w sprawie organizacji egzaminu.

Pełnomocnictwo jest przesyłane do Państwa mailem po otrzymaniu zgłoszenia na szkolenie. Pełnomocnictwo może zostać podpisane w sposób tradycyjny i przekazane do naszego Ośrodka (osobiście albo za pomocą przesyłki) lub w formie elektronicznej podpisem elektronicznym (można wykorzystać profil zaufany). UDT nie honoruje skanu dokumentu podpisanego w sposób tradycyjny.

Dokumenty w Państwa imieniu muszą zastać złożone przynajmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu (razem z pełnomocnictwem opisanym powyżej). 

Ramowy program kursu:

 • Przepisy Dozoru Technicznego, normy, akty prawne dotyczące napełniania, magazynowania i wykonywanie czynności dozoru technicznego dla zbiorników przenośnych, ich badania i naprawy.
 • Ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów:
 • Napełnianie ciśnieniowych zbiorników przenośnych – czynności robocze i kontrolne
 • Ogólne zalecenia BHP i przeciwpożarowe oraz transport i składowanie zbiorników przenośnych
 • Ogólne przepisy wykonawcze dotyczące napełniania, składowania i magazynowania – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003r. Dz.U.04.7.59 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami.

W jaki sposób uzyskać uprawnienia dla napełniaczy?

Napełnianie ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3 fluorowanymi gazami cieplarnianymi – wykonywane podczas odzysku czynnika ziębniczego z instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła wymaga uzyskania odpowiednich uprawnień potwierdzonych pozytywnym wynikiem egzaminu.

Wspomniany egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Podczas części teoretycznej kandydat ustnie odpowiada na pytania zadawane przez komisję. Członkowie komisji zadają 2 pytania ogólne oraz 3 specjalistyczne z zakresu konkretnej grupy gazów. Aby pozytywnie zaliczyć egzamin teoretyczny należy odpowiedzieć przynajmniej na jedno pytanie z części ogólnej oraz dwa pytania z części specjalistycznej. Część praktyczna egzaminu polega na napełnieniu zbiornika, podczas którego trzeba wykazać się znajomością rozpoznania oznaczeń zbiornika i jego oceny technicznej, podłączenia zbiornika, oceny prawidłowości napełnienia i czynności po napełnieniu oraz zastosowania odpowiednich nalepek, które powinny zostać umieszczone na napełnianym zbiorniku. 

Kandydat ubiegający się o uzyskanie uprawnień powinien mieć ukończone 18 lat oraz posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną z czynnościami napełniania zbiorników przenośnych. W odniesieniu do napełniania zbiorników fluorowanymi gazami cieplarnianymi (F-gazy) wymagany jest również certyfikat personalny odpowiedniej kategorii (kategorie zostały opisane wcześniej).

 

Jakie są koszty szkolenia?

Przedpłata za szkolenie powinna być dokonana najpóźniej 3 dni przed potwierdzonym terminem szkolenia. Płatność za szkolenie i egzamin przedstawiona jest w Cenniku i powinna być wpłacona na konto:

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Spółka z o.o.
ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków
NIP: 675-000-15-38
REGON: 120714590
KRS: 0000307701
Bank PEKAO S.A. Oddział w Krakowie ul. Dunajewskiego 8, 30-960 Kraków
SWIFT: PKOPPLPW
IBAN: PL83 1240 4722 1111 0000 4860 6921

W tytule przelewu należy podać: „SZKOLENIE NAPEŁNIACZ”, termin szkolenia, dane firmy oraz ilość osób.

Uwaga! Osoby prywatne mogą zapłacić za szkolenie wyłącznie gotówką, w kasie COCH, w dniu szkolenia.

Płatność za EGZAMIN:
W tytule przelewu podać: „Egzamin napełniacz”, dane firmy, ilość osób.

 • Badanie i ocena
 • Szkolenia i kompetencje
 • Certyfikacja
 • Inspekcja i nadzór
 • Zamów usługę
 • Nowości
 • O nas
 • Kontakt

Zadzwoń lub napisz!
mgr inż. Łukasz Jurasz