Usługi w zakresie badań, certyfikacji, szkoleń i inspekcji

HomeNapełnianie zbiorników ciśnieniowych (nurkowie, straż pożarna, gazy techniczne)

Napełnianie zbiorników ciśnieniowych (nurkowie, straż pożarna, gazy techniczne)

Prowadzimy szkolenia dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do napełniania ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3 gazami sprężonymi.

Szkolenie przygotowuje do egzaminu UDT, a prowadzący je instruktorzy posiadają wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, zgodną z zakresem egzaminu. Bezpośrednio po szkoleniu zbiera się komisja egzaminacyjna UDT i można przystąpić do egzaminu, który również odbywa się w placówce COCH-u. Egzamin praktyczny kandydaci zdają na specjalistycznym stanowisku wyposażonym w sprężarkę oraz zbiorniki, na którym wcześniej odbywa się szkolenie.

Rozwiązanie to ułatwia uzyskanie uprawnień, ponieważ sprawdzenie wiedzy odbywa się w tym samym miejscu co szkolenie, a wyposażenie techniczne stosowane podczas szkolenia wykorzystywane jest również podczas egzaminu praktycznego.

Informacje szczegółowe o szkoleniu

Czas trwania i miejsce szkolenia

  • 1 dzień – szczegółowy harmonogram otrzymają Państwo w dniu rozpoczęcia zajęć.
  • Szkolenie realizowane jest w salach szkoleniowych Centralnego Ośrodka Chłodnictwa „COCH” – ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, woj. małopolskie

Program kursu

Ważna informacja organizacyjna (termin szkolenia)

Z uwagi na przeprowadzanie egzaminu przez UDT konieczne jest dostarczenie pełnomocnictwa upoważniającego nasz Ośrodek do reprezentowania Państwa przed UDT w sprawie organizacji egzaminu.

Pełnomocnictwo jest przesyłane do Państwa mailem po otrzymaniu zgłoszenia na szkolenie. Pełnomocnictwo może zostać podpisane w sposób tradycyjny i przekazane do naszego Ośrodka (osobiście albo za pomocą przesyłki) lub w formie elektronicznej podpisem elektronicznym (można wykorzystać profil zaufany). UDT nie honoruje skanu dokumentu podpisanego w sposób tradycyjny.

Dokumenty w Państwa imieniu muszą zastać złożone przynajmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu (razem z pełnomocnictwem opisanym powyżej). 

Szkolenie składa się z dwóch bloków: teoretycznego oraz praktycznego.

Część teoretyczna

Podczas części teoretycznej zostaną poruszone tematy związane z przepisami regulującymi pracę ze zbiornikami ciśnieniowymi, jak również kwestie związane z bezpieczeństwem, właściwościami fizycznymi gazów; wyliczanie ilości gazu w butli, przeliczanie jej na warunki normalne, poznanie wielkości fizycznych towarzyszących procesowi napełniania i wiele innych informacji niezbędnych do pracy przy napełnianiu zbiorników ciśnieniowych gazami sprężonymi.

Część praktyczna

Podczas części praktycznej zapoznacie się z obsługą butli oraz stacji do napełniania zbiorników, przeprowadzicie proces napełniania zbiornika ciśnieniowego, począwszy od wyznaczenia wartości ciśnienia, do której będziecie mogli napełnić butlę, przez jej podłączenie, sprawdzenie ciśnienia w niej panującego, aż do jej prawidłowego napełnienia.

W jaki sposób uzyskać uprawnienia dla napełniaczy?

Po szkoleniu (w tym samym dniu) jest możliwość zdania egzaminu przed komisją UDT, na miejscu w Ośrodku Szkoleniowym COCH.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu otrzymacie świadectwa kwalifikacji, wyglądem przypominające dowód osobisty.

Odbycie szkolenia i zdanie egzaminu zapewni Wam uprawnienia, nie ma potrzeby dodatkowo wnioskować o wydanie ww. dokumentów – zostaną one dostarczone do Was bezpośrednio po ich wydaniu przez UDT.

Kandydat ubiegający się o uzyskanie uprawnień powinien mieć ukończone 18 lat oraz posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną z czynnościami napełniania zbiorników przenośnych, którą w efektywny sposób przekażemy na szkoleniu.

Proszę pamiętać, że organizujemy dla Was również egzamin UDT, dlatego należy Pamiętać, że przed organizacją danego terminu będziemy musieli przygotować wszystkie dokumenty i przekazać je w Waszym imieniu do UDT, proces ten musi zostać wykonany co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem egzaminu, przez to niestety nie będziemy mogli „z dnia na dzień” zorganizować szkolenia i egzaminu.

 

Jakie są koszty szkolenia?

Przedpłata za szkolenie powinna być dokonana najpóźniej 3 dni przed potwierdzonym terminem szkolenia. Płatność za szkolenie przedstawiona jest w Cenniku i powinna być wpłacona na konto:

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Spółka z o.o.
ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków
NIP: 675-000-15-38
REGON: 120714590
KRS: 0000307701
Bank PEKAO S.A. Oddział w Krakowie ul. Dunajewskiego 8, 30-960 Kraków
SWIFT: PKOPPLPW
IBAN: PL83 1240 4722 1111 0000 4860 6921

W tytule przelewu należy podać: „OZE”, termin szkolenia, dane firmy oraz ilość osób.

Uwaga! Osoby prywatne mogą zapłacić za szkolenie wyłącznie gotówką, w kasie COCH, w dniu szkolenia.

Płatność za EGZAMIN

W tytule przelewu należy podać: „Egzamin napełniacz”, dane firmy, ilość osób.

  • Badanie i ocena
  • Szkolenia i kompetencje
  • Certyfikacja
  • Inspekcja i nadzór
  • Zamów usługę
  • Nowości
  • O nas
  • Kontakt

Zadzwoń lub napisz!
mgr inż. Łukasz Jurasz