Usługi w zakresie badań, certyfikacji, szkoleń i inspekcji

HomeObowiązki operatorów urządzeń chłodniczych i agregatów mobilnych

Obowiązki operatorów urządzeń chłodniczych i agregatów mobilnych

Nasze szkolenie jest skierowane do osób odpowiedzialnych za obsługę, konserwację i serwisowanie urządzeń chłodniczych oraz agregatów mobilnych. Program obejmuje podstawy działania, instalacji, eksploatacji i diagnostyki tych urządzeń, z naciskiem na bezpieczeństwo pracy i zgodność z przepisami. Uczestnicy zyskają praktyczną wiedzę i umiejętności potrzebne do efektywnego wykonywania swoich obowiązków.

Szkolenie kończy się egzaminem kwalifikacyjnym, po którym uzyskuje się certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.

Informacje szczegółowe o szkoleniu

Czas trwania i miejsce szkolenia

 • 1 dzień – szczegółowy harmonogram otrzymają Państwo w dniu rozpoczęcia zajęć.
 • Szkolenie realizowane jest w salach szkoleniowych Centralnego Ośrodka Chłodnictwa „COCH” – ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, woj. małopolskie

Program kursu

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z obowiązkami wynikającymi z aktów prawnych dotyczących instalacji i eksploatacji urządzeń chłodniczych, zgodnie z Ustawą z dnia 15 października 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz fluorowane gazy cieplarniane (Dz.U. z 2015r. poz. 881) oraz odpowiednimi rozporządzeniami wykonawczymi.

Ramowy Program Szkolenia:

 1. Omówienie Wymagań Ustawy i Rozporządzeń:

  • Przegląd obowiązków i zakazów dla operatorów i serwisantów urządzeń chłodniczych wynikających z aktualnych aktów prawnych.
  • Wykaz substancji objętych Ustawą oraz ich klasyfikacja.
 2. Obowiązki Operatorów Urządzeń:

  • Specyficzne zasady dotyczące urządzeń zawierających substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy cieplarniane.
  • Demonstracja systemu CRO (Karta Urządzenia).
 3. Program Komputerowy dla Serwisantów i Operatorów:

  • Praktyczne aspekty prowadzenia dokumentacji urządzeń chłodniczych przy użyciu dedykowanego oprogramowania.
 4. Przyjazne Środowisku Postępowanie z Czynnikiem Chłodniczym:

  • Znaczenie odpowiedniego postępowania z czynnikami chłodniczymi dla ochrony środowiska.
  • Omówienie wpływu czynników chłodniczych na środowisko naturalne.
 5. Zagadnienia Dotyczące Czynników Chłodniczych:

  • Typowe czynniki chłodnicze stosowane w urządzeniach.
  • Procedury odzysku czynnika chłodniczego – praktyczna demonstracja.
  • Kontrola szczelności urządzeń chłodniczych.
  • Wymagania i procedury dotyczące postępowania z zanieczyszczonymi czynnikami chłodniczymi i olejami, w tym ich składowania i transportu.

Szkolenie jest dedykowane osobom zajmującym się obsługą, serwisowaniem i eksploatacją urządzeń chłodniczych, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć niezbędne umiejętności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Uczestnictwo w szkoleniu pozwala na skuteczne zarządzanie urządzeniami chłodniczymi z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska i bezpieczeństwa.

Dlaczego My?

Jesteśmy liderem w dziedzinie szkoleń z transportu chłodniczego z wieloletnim doświadczeniem oraz solidną reputacją w branży. Oto dlaczego warto wybrać naszą ofertę:

 1. Ekspertyza i Doświadczenie: Nasze szkolenia prowadzone są przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w branży chłodniczej i transportowej. Nasi instruktorzy posiadają nie tylko bogatą wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności zdobyte w różnych sektorach przemysłu.

 2. Kompleksowe Podejście Szkoleniowe: Oferujemy szkolenie stacjonarne, które łączy teorię z praktyką. Nasze profesjonalnie wyposażone stanowiska i sale szkoleniowe oraz różnorodne materiały dydaktyczne zapewniają efektywne przyswajanie wiedzy.

 3. Wsparcie i Materiały Szkoleniowe: Zapewniamy kompleksowe wsparcie uczestnikom, dostęp do aktualnych materiałów szkoleniowych oraz różnorodnych pomocy dydaktycznych. Naszym celem jest zapewnienie, aby każdy uczestnik miał wszystko, czego potrzebuje do osiągnięcia sukcesu w szkoleniu.

 4. Zaświadczenie o Ukończeniu Szkolenia: Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje oficjalne zaświadczenie, które potwierdza zdobytą wiedzę i umiejętności. Jest to cenny dokument dołączany do CV, podkreślający rozwój zawodowy i zaangażowanie w doskonalenie kompetencji.

 5. Kompleksowa Obsługa Uczestników: Dbamy o komfort uczestników, zapewniając wyżywienie w postaci obiadu podczas szkolenia. Nasze podejście skupia się na pełnym zadowoleniu uczestników i maksymalnym wykorzystaniu czasu przeznaczonego na naukę.

Wybierając nasze szkolenie z transportu chłodniczego, inwestujesz w swoją przyszłość zawodową, zdobywając niezbędne umiejętności i certyfikaty potwierdzające wysoką jakość przygotowania. Dołącz do naszej grupy uczestników i rozwiń swoje możliwości w branży chłodniczej z profesjonalnym wsparciem i doświadczeniem naszego zespołu.

 

Jakie są koszty szkolenia?

Przedpłata za szkolenie powinna być dokonana najpóźniej 3 dni przed potwierdzonym terminem szkolenia. Płatność za szkolenie przedstawiona jest w Cenniku i powinna być wpłacona na konto:

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Spółka z o.o.
ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków
NIP: 675-000-15-38
REGON: 120714590
KRS: 0000307701
Bank PEKAO S.A. Oddział w Krakowie ul. Dunajewskiego 8, 30-960 Kraków
SWIFT: PKOPPLPW
IBAN: PL83 1240 4722 1111 0000 4860 6921

W tytule przelewu należy podać: „Obowiązki Operatorów”, termin szkolenia, dane firmy oraz ilość osób.

Uwaga! Osoby prywatne mogą zapłacić za szkolenie wyłącznie gotówką, w kasie COCH, w dniu szkolenia.

 • Badanie i ocena
 • Szkolenia i kompetencje
 • Certyfikacja
 • Inspekcja i nadzór
 • Zamów usługę
 • Nowości
 • O nas
 • Kontakt

Zadzwoń lub napisz!
mgr inż. Łukasz Jurasz