Usługi w zakresie badań, certyfikacji, szkoleń i inspekcji

HomeOZE – autoryzowany monter systemów fotowoltaicznych

OZE – autoryzowany monter systemów fotowoltaicznych

W obliczu dynamicznie rosnącego rynku odnawialnych źródeł energii, specjalizacja w instalacjach PV staje się nie tylko opłacalnym wyborem zawodowym, ale także kluczowym elementem zrównoważonego rozwoju energetycznego. Nasze szkolenie, zgodne z najnowszymi regulacjami prawnymi i standardami branżowymi, zapewnia kompleksową wiedzę i umiejętności niezbędne do uzyskania certyfikatu OZE wydawanego przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Dzięki zdobytym uprawnieniom, będziesz mógł profesjonalnie montować systemy fotowoltaiczne, systemy geotermalne, piece na biomasę, kolektory słoneczne oraz inne instalacje odnawialnych źródeł energii.

Dołącz do grona wykwalifikowanych specjalistów i zainwestuj w swoją przyszłość na rynku OZE!

Informacje szczegółowe o szkoleniu

Czas trwania i miejsce szkolenia

 • 1 dzień – szczegółowy harmonogram otrzymają Państwo w dniu rozpoczęcia zajęć.
 • Szkolenie realizowane jest w salach szkoleniowych Centralnego Ośrodka Chłodnictwa „COCH” – ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, woj. małopolskie

Program kursu

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia, które jest niezbędne do przystąpienia do egzaminu UDT. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Część teoretyczna

Podczas części teoretycznej uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę teoretyczną dotyczącą odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz technologii fotowoltaicznych. Program obejmuje wprowadzenie do podstawowych pojęć z zakresu OZE, takich jak definicje i rodzaje systemów energii odnawialnej, w tym fotowoltaiki, geotermii, biomasy oraz energii słonecznej. Uczestnicy poznają zasadę działania ogniw fotowoltaicznych, rodzaje paneli fotowoltaicznych oraz ich charakterystyki.

Część praktyczna

W ramach części praktycznej kursu uczestnicy mają okazję zapoznać się z różnymi typami paneli fotowoltaicznych oraz technikami ich montażu. Specjalistyczne stanowiska szkoleniowe pozwalają na naukę montażu paneli w różnych warunkach – od dachówki po inne rodzaje pokryć dachowych oraz instalacje naziemne. Warsztaty praktyczne obejmują także przygotowanie instalacji pod względem technicznym i bezpieczeństwa oraz naukę współpracy systemu fotowoltaicznego z siecią energetyczną lub w systemie autonomicznym.

Dlaczego My?

Nasze szkolenie wyróżnia się kompleksowym podejściem, przygotowującym uczestników do efektywnej pracy z systemami fotowoltaicznymi. Oto dlaczego warto wybrać naszą ofertę:

 • Zintegrowane podejście teoretyczne i praktyczne:
  Nasze szkolenie obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, które dostarczają niezbędnej wiedzy, jak i zajęcia praktyczne prowadzone na specjalistycznych stanowiskach szkoleniowych z systemami fotowoltaicznymi. Dzięki temu nasi uczestnicy zdobywają nie tylko teoretyczne podstawy, ale także praktyczne umiejętności montażu i eksploatacji systemów PV.
 • Doświadczeni specjaliści jako instruktorzy:
  Nasze zajęcia są prowadzone przez doświadczonych specjalistów z branży OZE, którzy posiadają bogate doświadczenie praktyczne oraz pedagogiczne. Każdy uczestnik ma możliwość uczyć się pod okiem ekspertów, co zapewnia wysoką jakość przekazywanej wiedzy.
 • Szkolenie stacjonarne:
  Oferujemy szkolenie w formie stacjonarnej, co umożliwia intensywne uczestnictwo w zajęciach zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. To idealna okazja do pogłębienia swoich umiejętności w komfortowym i odpowiednio wyposażonym środowisku szkoleniowym.
 • Profesjonalne wyposażenie stanowisk i sal szkoleniowych: Nasze stanowiska szkoleniowe są profesjonalnie wyposażone, co pozwala na realistyczne symulowanie różnych warunków montażu systemów fotowoltaicznych. Sale szkoleniowe zapewniają komfortowe warunki do nauki i wymiany doświadczeń.
 • Materiały dydaktyczne i pomoce naukowe:
  Każdy uczestnik otrzymuje dostęp do kompleksowych materiałów dydaktycznych oraz pomocnych narzędzi edukacyjnych, które wspierają proces uczenia się i zapamiętywania zdobytej wiedzy.
 • Wyżywienie wliczone w cenę:
  Dbamy o komfort uczestników, zapewniając pełne wyżywienie w trakcie trwania szkolenia, w tym obiad, co pozwala na koncentrację na nauce bez konieczności szukania posiłków na zewnątrz.

Jakie są koszty szkolenia?

Przedpłata za szkolenie powinna być dokonana najpóźniej 3 dni przed potwierdzonym terminem szkolenia. Płatność za szkolenie przedstawiona jest w Cenniku i powinna być wpłacona na konto:

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Spółka z o.o.
ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków
NIP: 675-000-15-38
REGON: 120714590
KRS: 0000307701
Bank PEKAO S.A. Oddział w Krakowie ul. Dunajewskiego 8, 30-960 Kraków
SWIFT: PKOPPLPW
IBAN: PL83 1240 4722 1111 0000 4860 6921

W tytule przelewu należy podać: „OZE fotowoltaika”, termin szkolenia, dane firmy oraz ilość osób.

Uwaga! Osoby prywatne mogą zapłacić za szkolenie wyłącznie gotówką, w kasie COCH, w dniu szkolenia.

 • Badanie i ocena
 • Szkolenia i kompetencje
 • Certyfikacja
 • Inspekcja i nadzór
 • Zamów usługę
 • Nowości
 • O nas
 • Kontakt

Zadzwoń lub napisz!
mgr inż. Łukasz Jurasz