Usługi w zakresie badań, certyfikacji, szkoleń i inspekcji

HomePodstawy chłodnictwa

Podstawy chłodnictwa

Szkolenie "Podstawy Chłodnictwa" skierowane jest do osób pragnących zdobyć fundamentalną wiedzę na temat instalacji chłodniczych. Kurs obejmuje kluczowe zagadnienia, takie jak zasady termodynamiki, typy urządzeń chłodniczych, czynniki chłodnicze oraz montaż i serwis instalacji. Uczestnicy poznają zasady bezpieczeństwa pracy oraz wezmą udział w praktycznych zajęciach laboratoryjnych, gdzie nauczą się obsługi i diagnostyki urządzeń chłodniczych.

Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów zapewnia solidne podstawy teoretyczne i praktyczne, umożliwiając skuteczne rozpoczęcie kariery w branży chłodniczej.

Informacje szczegółowe o szkoleniu

Czas trwania i miejsce szkolenia

 • 1 dzień – szczegółowy harmonogram otrzymają Państwo w dniu rozpoczęcia zajęć.
 • Szkolenie realizowane jest w salach szkoleniowych Centralnego Ośrodka Chłodnictwa „COCH” – ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, woj. małopolskie

Program kursu

Celem prowadzonych szkoleń jest podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez rozszerzanie i pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła, a tym samym zwiększanie bezpieczeństwa pracy i ochrona środowiska poprzez umiejętne obchodzenie się z czynnikami chłodniczymi.

Część teoretyczna

 1. Podstawy termodynamiki w chłodnictwie

  • Wprowadzenie do termodynamiki
  • Zasady ciepła, temperatury, ciśnienia i przemian fazowych
 2. Zasada działania instalacji

  • Ogólne zasady działania systemów chłodniczych
  • Cykl chłodniczy: parowanie, sprężanie, skraplanie, rozprężanie
 3. Obieg czynnika w urządzeniu

  • Przepływ czynnika chłodniczego przez parownik, sprężarkę, skraplacz i zawór rozprężny
 4. Identyfikacja stanu czynnika w poszczególnych częściach instalacji

  • Metody określania ciśnienia, temperatury oraz stanu czynnika chłodniczego
 5. Problemy podczas eksploatacji

  • Typowe problemy eksploatacyjne i metody ich rozwiązywania
 6. Elementy składowe instalacji

  • Budowa i funkcje głównych komponentów instalacji chłodniczej
 7. Podstawowe czynności serwisowe

  • Czynności konserwacyjne i serwisowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instalacji
 8. Podział urządzeń

  • Różne typy urządzeń chłodniczych i ich zastosowania
 9. Montaż i obsługa urządzenia

  • Napełnienie instalacji
  • Procedura uruchomienia urządzenia
  • Sprawdzenie parametrów pracy
  • Prowadzenie rurociągów
  • Metody odzysku czynnika chłodniczego

Część praktyczna

 1. Pomiary elektryczne sprężarki

  • Wykonywanie pomiarów elektrycznych sprężarki
  • Analiza wyników
 2. Omówienie budowy i pracy sprężarki

  • Szczegółowa analiza konstrukcji sprężarki
  • Omówienie elementów składowych i automatyki
 3. Obsługa manometru

  • Pomiary przegrzania i dochłodzenia
  • Interpretacja wyników
 4. Napełnianie i odzysk

  • Procedury napełniania instalacji czynnikiem chłodniczym
  • Techniki odzysku czynnika
 5. Problemy eksploatacyjne

  • Identyfikacja i rozwiązywanie problemów eksploatacyjnych
  • Case studies i scenariusze awaryjne

Szkolenie łączy w sobie teorię z praktyką, co umożliwia uczestnikom zdobycie kompleksowej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do efektywnej pracy w branży chłodniczej.

Dlaczego My?

Nasze szkolenie jest idealnym wyborem zarówno dla osób rozpoczynających swoją przygodę z branżą chłodniczą, jak i dla tych, którzy już posiadają doświadczenie i pragną poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności. Oto dlaczego warto wybrać nasze szkolenie:

 1. Dedykowane wszystkim poziomom doświadczenia: Skierowane jest zarówno do początkujących, którzy chcą zdobyć solidne fundamenty w chłodnictwie, jak i do doświadczonych pracowników, którzy chcą aktualizować swoje umiejętności.

 2. Forma stacjonarna: Oferujemy kompleksowe szkolenie stacjonarne, które obejmuje zarówno wykłady teoretyczne, jak i praktyczne zajęcia laboratoryjne. Dzięki temu nasi uczestnicy mogą zdobywać wiedzę nie tylko teoretyczną, ale także praktyczne umiejętności niezbędne w pracy zawodowej.

 3. Zaświadczenie ukończenia szkolenia: Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują oficjalne zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu, co jest wartościowym dodatkiem do ich CV.

 4. Profesjonalne wyposażenie: Nasze stanowiska i sale szkoleniowe są wyposażone w nowoczesny sprzęt, który umożliwia realistyczne i skuteczne przeprowadzenie zajęć praktycznych.

 5. Materiały dydaktyczne i pomoce: Każdy uczestnik otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych i pomocnych narzędzi dydaktycznych, które wspierają proces nauki.

 6. Wyżywienie: Zapewniamy obiad dla uczestników, co pozwala na skupienie się na nauce bez konieczności martwienia się o posiłki.

Wybierając nasze szkolenie, inwestujesz w swoją przyszłość zawodową, zdobywając nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczne umiejętności niezbędne do efektywnej pracy w branży chłodniczej.

Jakie są koszty szkolenia?

Przedpłata za szkolenie powinna być dokonana najpóźniej 3 dni przed potwierdzonym terminem szkolenia. Płatność za szkolenie przedstawiona jest w Cenniku i powinna być wpłacona na konto:

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Spółka z o.o.
ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków
NIP: 675-000-15-38
REGON: 120714590
KRS: 0000307701
Bank PEKAO S.A. Oddział w Krakowie ul. Dunajewskiego 8, 30-960 Kraków
SWIFT: PKOPPLPW
IBAN: PL83 1240 4722 1111 0000 4860 6921

W tytule przelewu należy podać: „Podstawy chłodnictwa”, termin szkolenia, dane firmy oraz ilość osób.

Uwaga! Osoby prywatne mogą zapłacić za szkolenie wyłącznie gotówką, w kasie COCH, w dniu szkolenia.

 • Badanie i ocena
 • Szkolenia i kompetencje
 • Certyfikacja
 • Inspekcja i nadzór
 • Zamów usługę
 • Nowości
 • O nas
 • Kontakt

Zadzwoń lub napisz!
mgr inż. Łukasz Jurasz