Usługi w zakresie badań, certyfikacji, szkoleń i inspekcji

HomeSzkolenie F-GAZY klimatyzacja samochodowa

Szkolenie F-GAZY klimatyzacja samochodowa

W obliczu rosnących wymagań ekologicznych i regulacji prawnych, znajomość czynników chłodniczych, zwłaszcza F-GAZÓW, jest kluczowa dla specjalistów zajmujących się klimatyzacją samochodową. Nasze szkolenie F-GAZY obejmuje zarówno teorię, jak i praktyczne umiejętności potrzebne do bezpiecznego i efektywnego zarządzania układami klimatyzacyjnymi w pojazdach.

Program szkolenia zawiera informacje o właściwościach i zastosowaniu F-GAZÓW, metodach diagnozowania, naprawy i serwisowania układów klimatyzacyjnych oraz minimalizowaniu ich negatywnego wpływu na środowisko. Uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający zdobycie niezbędnych kwalifikacji do pracy z F-GAZAMI, zgodnie z przepisami unijnymi.

Informacje szczegółowe o szkoleniu

Czas trwania i miejsce szkolenia

 • 1 dzień – szczegółowy harmonogram otrzymają Państwo w dniu rozpoczęcia zajęć.
 • Szkolenie realizowane jest w salach szkoleniowych Centralnego Ośrodka Chłodnictwa „COCH” – ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, woj. małopolskie

Program kursu

Nasze szkolenie umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy z systemami klimatyzacji samochodowej zawierającej F-GAZY. Szczegóły dotyczące programu szkolenia przedstawiono poniżej:

Część teoretyczna:

Czynniki ziębnicze oraz ich wpływ na środowisko:

 • Omówienie różnych czynników ziębniczych używanych w klimatyzacji samochodowej oraz ich ekologiczny wpływ.

Podstawy chłodnictwa:

 • Szczegółowe wprowadzenie do teorii chłodnictwa, obiegu ziębniczego oraz rodzajów czynników chłodniczych stosowanych w pojazdach.
 • Analiza głównych komponentów układu klimatyzacji samochodowej.

Podstawy klimatyzacji:

 • Cel stosowania systemów klimatyzacji w pojazdach oraz ich wpływ na komfort cieplny i zdrowie ludzi.
 • Dobór odpowiednich urządzeń klimatyzacyjnych i typowych układów stosowanych w pojazdach.

Narzędzia i urządzenia stosowane w serwisowaniu:

 • Przegląd narzędzi i urządzeń niezbędnych do serwisowania samochodowych instalacji klimatyzacyjnych.

Część praktyczna:

Praktyczne zapoznanie się z budową klimatyzatora samochodowego:

 • Zajęcia praktyczne obejmujące dokładne omówienie budowy klimatyzatora samochodowego.

Budowa sprężarki chłodniczej oraz symulacja usterek:

 • Szczegółowe omówienie budowy sprężarki chłodniczej oraz praktyczne ćwiczenia dotyczące diagnozowania i usuwania typowych usterek układu chłodniczego.

Diagnostyka i serwisowanie klimatyzatora samochodowego:

 • Metody diagnostyki prawidłowej pracy klimatyzatorów samochodowych oraz techniki naprawcze.

Czynności serwisowe:

 • Procesy jak odzysk czynnika chłodniczego, płukanie instalacji, opróżnianie z oleju oraz właściwe napełnianie instalacji klimatyzacyjnych.

Dlaczego My?

Nasze szkolenie oferuje kompleksowe przygotowanie do zdania egzaminu i uzyskania CERTYFIKATU F-GAZOWEGO, niezbędnego do bezpiecznej pracy z urządzeniami zawierającymi gazy szkodliwe dla atmosfery. Oto dlaczego warto z nami podjąć szkolenie:

 • Szkolenie stacjonarne: Wykłady i praktyczne zajęcia odbywają się w profesjonalnie wyposażonych salach szkoleniowych.

 • Egzamin teoretyczny i certyfikat: Po ukończeniu kursu uczestnicy podejmują egzamin teoretyczny i otrzymują certyfikat potwierdzający ich umiejętności.

 • Czynnik chłodniczy A2L-R32: Nasze szkolenie prowadzone jest na czynniku chłodniczym z grupy A2L-R32, zapewniającym aktualność i zgodność z najnowszymi standardami.

 • Profesjonalne stanowiska i materiały dydaktyczne: Dysponujemy profesjonalnie wyposażonymi stanowiskami oraz materiałami dydaktycznymi, które wspierają efektywne uczenie się.

 • Wyżywienie: Zapewniamy pełne wyżywienie w tym obiad, aby zapewnić komfort podczas trwania szkolenia.

Zaangażuj się w nasze szkolenie z klimatyzacji samochodowej i zdobądź niezbędne kwalifikacje do pracy z systemami klimatyzacyjnymi zawierającymi gazy F-GAZY.

Dodatkowe możliwości

Rejestr certyfikatów

Ostatnia aktualizacja: 13.02.2024 r.

Jakie są koszty szkolenia?

Przedpłata za szkolenie powinna być dokonana najpóźniej 3 dni przed potwierdzonym terminem szkolenia. Płatność za szkolenie przedstawiona jest w Cenniku i powinna być wpłacona na konto:

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Spółka z o.o.
ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków
NIP: 675-000-15-38
REGON: 120714590
KRS: 0000307701
Bank PEKAO S.A. Oddział w Krakowie ul. Dunajewskiego 8, 30-960 Kraków
SWIFT: PKOPPLPW
IBAN: PL83 1240 4722 1111 0000 4860 6921

W tytule przelewu należy podać: „OZE”, termin szkolenia, dane firmy oraz ilość osób.

Uwaga! Osoby prywatne mogą zapłacić za szkolenie wyłącznie gotówką, w kasie COCH, w dniu szkolenia.

 • Badanie i ocena
 • Szkolenia i kompetencje
 • Certyfikacja
 • Inspekcja i nadzór
 • Zamów usługę
 • Nowości
 • O nas
 • Kontakt

Zadzwoń lub napisz!
mgr inż. Łukasz Jurasz