Usługi w zakresie badań, certyfikacji, szkoleń i inspekcji

HomeUprawnienia energetyczne

Uprawnienia energetyczne

Szkolenie jest skierowane do osób, które zajmują się instalowaniem, konserwacją lub serwisowaniem urządzeń elektrycznych, cieplnych i gazowych.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminów kwalifikacyjnych, które uprawniają do uzyskania państwowych certyfikatów na stanowiskach dozoru lub eksploatacji urządzeń energetycznych, cieplnych i gazowych, zgodnie z Dz. U. Nr 89 / 2003.

Informacje szczegółowe o szkoleniu

Czas trwania i miejsce szkolenia

 • 1 dzień – szczegółowy harmonogram otrzymają Państwo w dniu rozpoczęcia zajęć.
 • Szkolenie realizowane jest w salach szkoleniowych Centralnego Ośrodka Chłodnictwa „COCH” – ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, woj. małopolskie

Program kursu

Szkolenie przygotowuje do egzaminów kwalifikacyjnych na uprawnienia państwowe do pracy na stanowiskach dozoru lub eksploatacji urządzeń energetycznych, cieplnych i gazowych zgodnie z Dz. U. Nr 89 / 2003. Program szkolenia obejmuje trzy grupy uprawnień:

1. Uprawnienia elektroenergetyczne

 • Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego.
 • Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV.
 • Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.
 • Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW.
 • Urządzenia elektrotermiczne.
 • Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego.
 • Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym.
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej.

2. Uprawnienia cieplne

 • Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi.
 • Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW.
 • Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi.
 • Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW.
 • Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW.
 • Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW.
 • Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych.
 • Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg.
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych powyżej.

3. Uprawnienia gazowe

 • Urządzenia do magazynowania paliw gazowych.
 • Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe).
 • Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu).
 • Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa.
 • Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa.
 • Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW.
 • Turbiny gazowe.
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych powyżej.

Szkolenie obejmuje zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty pracy z urządzeniami z każdej grupy. Zajęcia mają na celu nie tylko przekazanie niezbędnej wiedzy, ale także przygotowanie uczestników do praktycznego stosowania przepisów i standardów w codziennej pracy. Szkolenie kończy się egzaminem kwalifikacyjnym, którego zdanie jest warunkiem uzyskania uprawnień państwowych.

Dlaczego My?

1. Doświadczenie i Ekspertyza

Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu instalacji, konserwacji i serwisowania urządzeń elektrycznych, cieplnych i gazowych. Współpracujemy z najlepszymi ekspertami w branży, którzy mają bogate doświadczenie praktyczne i teoretyczne. Dzięki temu możemy zapewnić najwyższy poziom merytoryczny naszych szkoleń.

2. Profesjonalna Kadra Instruktorska

Nasi instruktorzy to wykwalifikowani specjaliści, posiadający odpowiednie certyfikaty i uprawnienia. Regularnie uczestniczą w kursach doskonalących, co pozwala im na bieżąco śledzić zmiany w przepisach i nowinki technologiczne. Ich wiedza i umiejętności gwarantują, że szkolenie jest przeprowadzone w sposób profesjonalny i rzetelny.

3. Indywidualne Podejście

Rozumiemy, że każdy uczestnik ma inne potrzeby i oczekiwania. Dlatego stawiamy na indywidualne podejście do każdego kursanta. Przed rozpoczęciem szkolenia przeprowadzamy szczegółową analizę potrzeb szkoleniowych, aby dostosować program do konkretnych wymagań. Nasze szkolenia są elastyczne, co pozwala na modyfikację programu w trakcie jego trwania, zgodnie z potrzebami grupy.

4. Nowoczesne Metody Nauczania

Stosujemy nowoczesne metody nauczania, które łączą tradycyjne wykłady z praktycznymi warsztatami. Wykorzystujemy najnowsze technologie i narzędzia dydaktyczne, aby nasze szkolenia były interesujące i angażujące. Dzięki temu uczestnicy nie tylko zdobywają wiedzę teoretyczną, ale także praktyczne umiejętności, które mogą od razu zastosować w swojej pracy.

5. Kompleksowe Przygotowanie do Egzaminów

Nasze szkolenie przygotowuje uczestników do egzaminów kwalifikacyjnych w sposób kompleksowy. Oferujemy dostęp do materiałów edukacyjnych, przykładów zadań egzaminacyjnych oraz symulacji egzaminów. Prowadzimy również sesje pytań i odpowiedzi oraz konsultacje indywidualne, co pozwala na dokładne przygotowanie się do egzaminu i zwiększa szanse na jego zdanie.

6. Certyfikacja i Uzyskanie Uprawnień

Po ukończeniu naszego szkolenia i zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego, uczestnicy otrzymują państwowe certyfikaty uprawniające do pracy na stanowiskach dozoru lub eksploatacji urządzeń energetycznych, cieplnych i gazowych. Nasze certyfikaty są uznawane i cenione na rynku pracy, co zwiększa atrakcyjność zawodową naszych kursantów.

 

Jakie są koszty szkolenia?

Przedpłata za szkolenie powinna być dokonana najpóźniej 3 dni przed potwierdzonym terminem szkolenia. Płatność za szkolenie przedstawiona jest w Cenniku i powinna być wpłacona na konto:

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Spółka z o.o.
ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków
NIP: 675-000-15-38
REGON: 120714590
KRS: 0000307701
Bank PEKAO S.A. Oddział w Krakowie ul. Dunajewskiego 8, 30-960 Kraków
SWIFT: PKOPPLPW
IBAN: PL83 1240 4722 1111 0000 4860 6921

W tytule przelewu należy podać: „SEP”, termin szkolenia, dane firmy oraz ilość osób.

Uwaga! Osoby prywatne mogą zapłacić za szkolenie wyłącznie gotówką, w kasie COCH, w dniu szkolenia.

 • Badanie i ocena
 • Szkolenia i kompetencje
 • Certyfikacja
 • Inspekcja i nadzór
 • Zamów usługę
 • Nowości
 • O nas
 • Kontakt

Zadzwoń lub napisz!
mgr inż. Łukasz Jurasz