Usługi w zakresie badań, certyfikacji, szkoleń i inspekcji

HomeZnak B – znak towarowy gwarancyjny „B”

Znak B – znak towarowy gwarancyjny „B”

Certyfikacja dobrowolna na znak towarowy gwarancyjny „B” to proces, w którym niezależne, kompetentne i obiektywne jednostki certyfikujące przyznają znak bezpieczeństwa wyrobom zgłaszanym przez dostawców, w tym producentów, importerów i dystrybutorów. Produkty oznaczone znakiem „B” są uznawane za bezpieczne w użytkowaniu, nowoczesne, przyjazne dla środowiska i wzbudzające zaufanie odbiorców.

Zasady certyfikacji określa Program certyfikacji wyrobów na wspólny znak towarowy gwarancyjny „B”, opracowany przez Komitet ds. Wspólnego Znaku Towarowego Gwarancyjnego „B”.

Szczegółowe informacje na temat programu certyfikacji na Znak B można uzyskać od pracowników Działu Certyfikacji COCH.

Informacje szczegółowe o procesie certyfikacji

Schemat procedury certyfikacji

Ubieganie się o certyfikację:

Dostawca ubiegający się o certyfikat na znak „B” jest zobowiązany przedstawić niezbędne dokumenty stanowiące podstawę procesu certyfikacji. W tym celu określa się wymagania dotyczące dokumentacji oraz przekazuje wnioskującemu formularze aplikacyjne, w tym kwestionariusze oceny dostawcy.

Proces certyfikacji:

 1. Przygotowanie dokumentów i wniosku: Dostawca składa kompletny wniosek o certyfikację wraz z dokumentami identyfikującymi wyroby oraz wypełnionymi kwestionariuszami.

 2. Formalna ocena dokumentów: Dokumentacja jest poddana formalnej ocenie pod względem kompletności i zgodności z wymaganiami certyfikacyjnymi.

 3. Badania i ocena wyrobu: Wyroby są poddawane niezbędnym badaniom oraz ocenie, aby potwierdzić ich zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa i jakości.

 4. Ocena systemu zarządzania jakością: Przeprowadzana jest ocena systemu zarządzania jakością dostawcy, obejmująca analizę dokumentacji systemowej oraz ewentualną kontrolę warunków technicznych produkcji.

 5. Przegląd i decyzja: Materiał zebrany podczas procesu jest przeglądany, a na jego podstawie podejmowana jest decyzja o wydaniu certyfikatu.

Zawarcie umowy i wydanie certyfikatu:

Po pozytywnym przejściu przez proces certyfikacji, zawierana jest umowa z dostawcą określająca warunki stosowania znaku „B”. Następnie certyfikat jest wydawany, potwierdzający zgodność wyrobów z wysokimi standardami bezpieczeństwa, jakości i ochrony środowiska.

Przerwanie procesu certyfikacji:

W przypadku nieprzesłania wymaganych dokumentów, zaległości finansowych lub z wnioskiem dostawcy o przerwanie procesu, może nastąpić przerwanie procedury certyfikacyjnej.

Proces certyfikacji jest szczegółowo opisany w Programie certyfikacji wyrobów na znak towarowy gwarancyjny „B”, który określa wszystkie wymagania i procedury niezbędne do uzyskania certyfikatu.

Odwołania i Skargi

Informacje na temat procedury rozpatrywania skarg i odwołań można znaleźć pod tym linkiem.

Dodatkowe możliwości

Znak "B" - Symbol Bezpieczeństwa i Jakości

Oznaczenie "B" to nie tylko symbol wysokich standardów bezpieczeństwa i jakości, ale także gwarancja nowoczesności i przyjazności dla środowiska. Wybierz certyfikację, która podkreśla wartość Twoich wyrobów.

Formularze zleceń

Uzupełnione dokumenty należy przesłać na adres: certyfikacja@coch.pl

Dane kontaktowe do pracowników Działu Certyfikacji

 • Badanie i ocena
 • Szkolenia i kompetencje
 • Certyfikacja
 • Inspekcja i nadzór
 • Zamów usługę
 • Nowości
 • O nas
 • Kontakt