Usługi w zakresie badań, certyfikacji, szkoleń i inspekcji

HomeCertyfikacja wyrobów

Certyfikacja wyrobów

Jesteśmy akredytowaną jednostką certyfikującą wyroby z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła, działającą od 1946 roku. Nasza misja to zapewnienie najwyższych standardów jakości, niezawodności i bezpieczeństwa urządzeń na rynku polskim i międzynarodowym.

Jesteśmy akredytowaną jednostką certyfikującą wyroby (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 036), spełniającą wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17065.

Dzięki naszym usługom certyfikacyjnym producenci mogą spełniać wymagania prawne i normatywne, zwiększać bezpieczeństwo i jakość swoich wyrobów, a także zyskiwać przewagę konkurencyjną. Zapraszamy do współpracy i dołączenia do grona naszych zadowolonych klientów, którzy cenią sobie profesjonalizm, niezawodność i międzynarodowe uznanie oferowanych przez nas certyfikatów.

Informacje szczegółowe o procesie certyfikacji

Schemat procedury certyfikacji

 • Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami: Proces rozpoczyna się od złożenia wniosku o certyfikację wyrobu. Do wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane załączniki, w tym dokumentację techniczną produktu.

 • Przegląd wniosku: Po otrzymaniu wniosku, nasz zespół dokonuje jego wstępnego przeglądu, aby upewnić się, że wszystkie niezbędne dokumenty zostały dostarczone i są kompletne.

 • Rejestracja wniosku i umowa o certyfikację wyrobu i nadzór: Następnie wniosek jest rejestrowany, a z klientem podpisywana jest umowa o certyfikację wyrobu oraz nadzór nad jego zgodnością z normami.

 • Ocena i przegląd dokumentacji: W ramach tego etapu przeprowadzamy szczegółową ocenę i przegląd dostarczonej dokumentacji technicznej wyrobu, aby sprawdzić jego zgodność z wymaganiami norm.

 • Decyzja w sprawie certyfikacji: Na podstawie wyników oceny i przeglądu dokumentacji podejmowana jest decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania certyfikatu.

 • Nadzór nad certyfikatem: Po przyznaniu certyfikatu prowadzimy stały nadzór nad jego ważnością, regularnie kontrolując wyroby oraz warunki ich produkcji.

Opłaty

Informacje dotyczące opłat związanych z certyfikacją wyrobów można uzyskać drogą elektroniczną. Prosimy o wysłanie zapytania na adres: certyfikacja@coch.pl.

Prawa i Obowiązki

 • Zgodność z normami: Dostawca zobowiązuje się, że certyfikowane wyroby będą zgodne z normami wymienionymi w certyfikacie.

 • Wstęp do zakładu: Dostawca umożliwia osobom reprezentującym jednostkę certyfikującą wstęp do zakładu produkującego wyrób objęty certyfikatem, zapewniając niezbędne warunki do przeprowadzenia kontroli.

 • Dokumentacja i produkcja: Certyfikowane wyroby muszą być produkowane zgodnie z dokumentacją dotyczącą próbek uznanych za zgodne z normą.

 • Informowanie o zmianach: Dostawca zobowiązuje się do informowania jednostki certyfikującej o wszelkich zmianach w wyrobie, procesie produkcji lub systemie zarządzania jakością.

 • Reklamacje i skargi: Dostawca przechowuje zapisy wszelkich skarg i reklamacji dotyczących certyfikowanych wyrobów oraz podejmuje odpowiednie działania naprawcze.

 • Rezygnacja z certyfikatu: Dostawca ma prawo do rezygnacji z certyfikatu w okresie jego ważności, po uprzednim powiadomieniu jednostki certyfikującej.

 • Kontrola zakładu: W okresie ważności certyfikatu dostawca zapewnia możliwość kontroli zakładu produkcyjnego przez jednostkę certyfikującą, zgodnie z harmonogramem nadzoru.

 • Podanie certyfikatu do wiadomości publicznej: Dostawca ma prawo informować publicznie, że posiada certyfikat dla określonych w nim wyrobów.

 • Korzystanie ze znaku firmowego: Jednostka certyfikująca zezwala dostawcy na posługiwanie się swoim znakiem firmowym i udostępnia ten znak w formie cyfrowej.

 • Poufność: Jednostka certyfikująca zobowiązuje się do zachowania poufności wszystkich informacji uzyskanych w procesie certyfikacji, z wyjątkiem informacji publicznie udostępnionych przez dostawcę lub uzgodnionych z nim.

 

Zakończenie, Ograniczenie, Zawieszenie lub Cofnięcie Certyfikacji

Certyfikacja może zostać zakończona, ograniczona, zawieszona lub cofnięta zgodnie z Programem Certyfikacji Wyrobów.

Odwołania i Skargi

Informacje na temat procedury rozpatrywania skarg i odwołań można znaleźć pod tym linkiem.

Dodatkowe możliwości

Dlaczego Warto Wybrać Certyfikację COCH?

Certyfikacja wyrobów chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła w Centralnym Ośrodku Chłodnictwa COCH w Krakowie to gwarancja najwyższej jakości i zgodności z międzynarodowymi normami.

Formularze zleceń

Uzupełnione dokumenty należy przesłać na adres: certyfikacja@coch.pl

Akredytacja

Akredytacja jakości - gwarancja zaufania

Dział Certyfikacji posiada akredytacje AC 036 i AC 056 wydane przez Polskie Centrum Akredytacji i specjalizuje się w certyfikacji wyrobów przeznaczenia chłodniczego oraz kompetencji personelu w obszarze chłodnictwa.

Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, którzy oferują kompleksową pomoc w procesie przygotowania do certyfikacji i procesie certyfikacyjnym, nadzorze oraz w rozwoju kompetencji personelu. Dzięki naszym usługom zapewniamy klientom rzetelną i profesjonalną obsługę na każdym etapie współpracy.

Dane kontaktowe do pracowników Działu Certyfikacji

 • Badanie i ocena
 • Szkolenia i kompetencje
 • Certyfikacja
 • Inspekcja i nadzór
 • Zamów usługę
 • Nowości
 • O nas
 • Kontakt